Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2014

Eενεργειακό μπάνιο για μια ξεχωριστή ημέραΈχετε μια σπουδαία συνάντηση και θέλετε να νιώθετε ξεχωριστή!!!!!). Βάλτε σε ένα δοχείο κλαδάκια δενδρολίβανου ,φύλλα φασκόμηλου και λίγα λουλούδια γαρδένιας. Τα αφήνετε να βράσουν για 5 λεπτά, τα σουρώνουμε και αραιώνετε το μίγμα με κρύο νερό. Μετά τη λήψη του  κανονικού σας  μπάνιου, τρίψτε το σώμα  σας με το υγρό και αφήστε το σώμα σας  το να στεγνώσετε φυσικά. Επιμείνετε στο δεξιό καρπό και στο κέντρο του μετώπου.

Αλίντα Κανάκη
για μία προσωπική αστρολογική πρόβλεψη στο 9016001343 Χρέωση: Σταθερά 2,46/ευρώ1′- Κινητά 2,69/ ευρώ1′ με Φ.Π.Α AUDIOTEX

 Ζήτησε την πρόβλεψή σου με ένα μόνο SMS ΣΤEIΛΕ ΣΤΗΝ ΑΛΙΝΤΑ ΤΕ4 & ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΟΥ ΣΤΟ 54991 Χρέωση:1,23 /SMS με Φ. Π. A

Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2014

Aπο τον Αhmet karadağ Hocca.


Επιστροφή  εν διαστάσει συζύγου


Βράδυ σε αρμονική ώρα ρίχνουμε στη  φωτιά  ένα τετράγωνο  κομμάτι από ένα τούβλο ....   γράφουμε το όνομα της μητέρας του, με θυμίαμα  του προσώπου που επιθυμούμε  και μελετάμε τους  παρακάτω οι στίχους  (Bakara148, Yasin53) λέγοντας τις επιθυμίες μας   και το δικό μας όνομα ,όνομα μητέρας αυτό γίνετε μέχρι το πρόσωπο να επιστρέψει.


Τα κείμενα είναι πνευματική ιδιοκτησία της ΑΛIΝΤΑ ΚΑΝAΚΗ [ΑΡ. ΣΉΜΑΤΟΣ  200160]
Απαγορεύεται η αναδημοσίευσή τους και γενικά η αναπαραγωγή του παρόντος έργου, με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, στο πρωτότυπο ή σε μετάφραση ή άλλη διασκευή, χωρίς γραπτή άδεια της ΑΛIΝΤΑ ΚΑΝAΚΗ

για μία προσωπική αστρολογική πρόβλεψη στο 9016001343 Χρέωση: Σταθερά 2,46/ευρώ1′- Κινητά 2,69/ ευρώ1′ με Φ.Π.Α AUDIOTEX
Ζήτησε την πρόβλεψή σου με ένα μόνο SMS ΣΤEIΛΕ ΣΤΗΝ ΑΛΙΝΤΑ ΤΕ4 & ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΟΥ ΣΤΟ 54991 Χρέωση: 1,23 /SMS με Φ. Π. A

Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2014

Ευχές του Αγίου Γρηγορίου Δεκαπολίτου για λύσιμο μαγείας και καθαρισμό


Διαβάζουμε συνεχόμενα για σαράντα μέρες

Του Κυρίου δεηθώμεν.
Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτωρ, ο διοικών και κυβερνών την πάσαν κτίσιν και φυλάσσων τας ψυχάς και τα σώματα των ανθρώπων από του νοητού και δολίου δράκοντας και αποστείλας τον Μονογενή Σου Υιόν, Υπεράγιε, διά την ημετέραν σωτηρίαν, γεννηθέντα εκ της Αειπαρθένου Μαρίας, Αυτός Πανάγαθε Βασιλεύ, αποδίωξον παν πονηρόν και ακάθαρτον και εβδελυγμένον πνεύμα και πάσαν μαγείαν, φαρμακείαν, μαντείαν και πάσαν ασέβειαν και πονηράν ασθένειαν από του δούλου Σου ( όνομα πάσχοντος) και παν πνεύμα επιβουλεύον και αδικούν αυτό. Εξαλειφθήτω δε πάσα πονηρία και ακαθαρσία αυτού. Ορκίζω σε εις τον ορατόν και Υψιλότατον Θρόνον του Παντοκράτορος Θεού, παν ακάθαρτον και πονηρόν, ερχόμενον και εμφωνεύον και αδικούν αυτόν. Ορκίζω σε εις τον ανεξιχνίαστον και ακατάληπτον Θεόν, Ον τρέμουσιν οι Ουρανοί και η γη και η θάλασσα και δοξολογούσιν οι άγιοι, Φεύγε ανεμόπους και άνομε, φεύγε ανεμόφορε και ανεμόστροφε, φεύγε δαιμόνιον το εγείραν την δεξιάν επί την αριστεράν, φεύγε ο χαλεπός δαίμων, ο απτόμενος των καρδιών των ανθρώπων, ο ερχόμενος εις τα οστά και εις τους οφθαλμούς αυτών, ο δαμάζων τα σώματα των ανθρώπων και την σάρκα αυτών, ο απτόμενος των νεύρων και των αρτηρίων αυτών, φεύγε από τον δούλον του Θεού ( όνομα πασχόντος) και αναχώρησον από του πλάσματος του Χριστού του Θεού ημών. Ορκίζω σε και αυθίς εις τον επουράνιον Θεόν και Βασιλέα πάντων των ποιημάτων Αυτού και κτισμάτων, και μη εμμείνης, πονηρέ και μιαρέ δαίμων εις τον δούλον του Θεού ( όνομα πασχόντος) και μη ψυχήν και καρδίαν κρατήσης, μη άψη συ εις ήπαρ ή εις πνεύμονα ή εις νεφρούς, μηδέ οστά αυτού διασείσης, μη σάρκα παραλύσης, μη δακτύλους ή αστραγάλους, ή κνήμας, ή μηρούς, ή πήχεις, ή ώτα, ή εγκέφαλον αυτού ή οφθαλμούς, μηδέ έτερον εκ των μελών του σώματος αυτού αδικήσης ή υπογάστριον βαρύνης, μή ενδυθής την τάξιντων στοιχείων και διαφθείρης την τάξιν αυτού. Αλλ' έξελθε συν πάση πονηρά ασθενεία, και αναχώρησον από του δούλου του Θεού ( όνομα πασχόντος) δια τους αφορκισμούς και εξορκισμούς, ους επιτιμά σοι Κύριος ο Θεός, ο Μέγας τη βουλή και αινετός τοις έργοις. Φεύγε παν κακόν και ακάθαρτον πνεύμα, και αναχώρησον από του δούλου του Θεού ( όνομα πασχόντος) εν ονόματι του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αει και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ευχή ΣΤ'
Του Κυρίου δεηθώμεν.
Βασιλεύ Ουράνιε Παράκλητε το Πνεύμα της Αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών, και ζωής χορηγός, ο ποιητής των άνω και των κάτω και πάντων των όντων εμφανών και αφανών ο δους εξουσίαν και δύμαμιν τοις Σοις μαθηταίς και Αποστόλοις, θεραπεύειν πάσαν νόσον και πάσαν μαλακίαν επειγενομένην τοις ανθρώποις, επάκουσον και εμού του αμαρτωλού εν τη ώρα ταύτη και δίωξον και εξάλειψον εκ του δούλου Σου ( όνομα πασχόντος) παν πονηρόν και ακάθαρτον και πάσαν πονηράν ασθένειαν και επιβουλήν του αντικειμένου δι' ευχών και δεήσεων των αγίων Σου ενδόξων και πανευφήμων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, Μάρκου και Λουκά, Φιλίππου και Ματθαίου, Ιωάννου και Θωμά, Ανδρέου και Ιακώβου και πάντων των Αγίων Αποστόλων και των εβδομήκοντα των καταβαλόντων τον άρχοντα του αιώνος τούτου, τουτέστι τον διάβολον, όπως δραπετεύση και εκκρύβη εις τόπον ητοιμασμένον αυτώ και πάσι της μετ' αυτού και ουδέν της αδικίας αυτού αδικήσει τον δούλον Σου τούτον. Επακούσατε ουν, Άγιοι Απόστολοι, εμού του δεομέμου εν τη ώρα ταύτη και περιφυλάξατε τον δούλον υμών ( όνομα πασχόντος) από πάσης επηρείας δαιμονικής, διά του ονόματος του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Σάββατο 1 Φεβρουαρίου 2014

Ψαλμός της Αγίας Ξενίας για λύσιμο μαγείας


Μνήσθητι Κύριέ των επικαλουμένων δούλων <ΟΝΟΜΑ
ΜΑΣ>δια της Αγίας σου Ξενίας της εκ Καλαμών,των και το μαρτύριο της 
Αγιας Ξενίας ενθυμουμένων και δώρισε τους δούλους σου <ΟΝΟΜΑ ΜΑΣ> 
βοήθεια σωματική και ψυχική .Όπως διέλυσας τας κατά της Αγίας σου 
Ξενιας μαγειας του ασεβούς επάρχου ούτος Δέσποτα Κύριε εξαφάνισον και 
εκ των δούλων σου <ΟΝΟΜΑ ΜΑΣ>πάσαν γοητείαν ή μαγγανείαν,πάσαν 
αστρομαντείαν ή σεληνομαντείαν,πάσαν μαγεία,πάσαν βασκανίαν πάσαν 
φαρμακείαν γενομένη εις οιονδήποτε τόπο,εις παν έμψυχο η άψυχον ή εις 
την γην η υποκάτω του εδάφους η εις τα ύδατα των ποταμόν των λιμνών των 
φρεατίων η των θαλασσών.Και όπως ο άνεμος παρασύρει το χώμα από το 
πρόσωπο της γης κατά τον ίδιο τρόπο ας λυθούν τα έργα της μαγείας και 
κάθε άλλης δαιμονικής συνεργείας και ας απομακρυνθούν από τους δούλους 
σου<ΟΝΟΜΑ ΜΑΣ> μίλια 65 Η όπου κι αν βρίσκονται τα της μαγείας σου
έργα και σε οποιοδήποτε σημείο η όργανο η ύλη είναι κατασκευασμένα η με
οποιοδήποτε αριθμό ηρίθμισαν η αστερισμό κατανομάσθησαν και είτε μέρα 
είτε νύχτα η εις το φως η εις το σκότος εμνημονεύθησαν τα της μαγείας 
έργα υπο των πονηρών και φθονερών ανθρώπων ας διαλυθούν ας 
εξαφανισθούν,από τους δούλους σου <ΟΝΟΜΑ ΜΑΣ> και ας επιστραφούν 
εν τω ονόματι σου το Αγίω Κύριε εις αυτούς που τα εμελέτησαν και 
απέστειλαν η εποιήσαν αυτήν τούτην την στιγμή Αμήν...Για να δοξαστεί το 
Πανάγιο όνομα σου,του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος της 
μητέρας Πλατυτέρας των ουρανών και της Αγίας σου Ξενίας της εκ 
Καλαμών...Αμήν..


Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2014

Ευχη του Αγ. Κυπριανου που διαλύει τα μαγια


Διαβάζετε 40 η 21 μέρες καίγοντας 1 μελισσοκκέρι και  μαύρο λιβάνι του Αγίου Κυπριανού

Δέσποτα Κύριε Ιησου Χριστέ ο Θεός ημών ο κρατών και κυβερνών τα πάντα, Άγιος και δοξασμένος υπάρχεις. Διό Βασιλευ των Βασιλευόντων και Κύριε των Κυριευόντων δόξα σοι. Ο καθήμενος εν τω φωτί τω άπειρω και το απροσίτο βροτοίς, όπερ είδον δυνάμεις χιλιάδες και μυριάδες Αγίων Αγγέλων και Αρχαγγελων. Συ γιγνώσκεις τα κρύφια του ταπεινου δούλου σου Κυπριανού. Ότι ουκ εγιγνωσκον πρότερον τα σά θαυμάσια Κύριε παντοδύναμε. Συ ει μόνος Κύριος Ιησους Χριστός ο Θεός ημών. Ο ευδοκήσας εξ αναξίου γένεσθαι με άξιον και συζησάμενος τω εν σοι πόθω και αγάπη προς ακοήν των Αγίων σου Αποστόλων και Ιερομαρτύρων και πάντων σου των Αγίων.

Παρακαλώ δε την σήν φιλανθρωπίαν, ίνα όπου επλεόνασεν η αμαρτία υπερπερισσεύη η χάρης σου Κύριε, ότι εκράτουν τα νέφη και ουκ εβρέχον, έδενον την γην και ουκ έδιδε τους καρπούς αυτής. Τας αμπέλους και ουκ εβλάστανον, τα ποίμνια των προβάτων και ουκ εποίουν γάλα, τα αιγίδια και ουκ εγέννων, τους άνδρας και ουκ εσμίγοντο μετα των γυναικών αυτων, τας μητέρας και ουκ ετεκνοποίουν, τα πλοία και ουκ έπλεον, τα εργαστήρια και ουκ ειργάζοντο, τους αλιείς και ουχ ηλίευον, τους κήπους και ουκ εποίουν λάχανα, τα δέντρα και ουκ εκαρποφόρουν, τους ποταμούς και ουκ έτρεχον, τους μύλους και ουκ εγύριζον, τους αδελφούς και ανδρόγυνα εις αφιλίωτον έχθραν έφερον και τους διεχώριζον, εποίουν το θέρος, ταύτα πάντα ειργαζόμην φαντασία τελεία. Άρτι δε Κύριε ο Θεός ημών ικετεύω σε και παρακαλώ, ίνα δια της εμής προσευχής ενώπιόν Σου Θεέ και Κύριε του Ελέους ως Θυσία ευπρόσδεκτος γενέσθω σοι. Και πας άνθρωπος έχων πνεύμα πονηρίας καθαρισθή όλως. Ή αγρός ή κήπος ή κτήμα ή μύλος ή πλοίον ή αλιεύς ή μελίσσιον ή τεχνίτης ή μεταξοσκώληξ ή και ο δούλος του Θεού...................... συν παντί των οίκω αυτού. Αν είναι δεμένος με μαγείας και πονηρά έργα ή γοητείας ή από 72 γλωσσοφαγιών έστίν εμποδισμένος και μαγευμένος και εγκλείη 365 λόγια της μαγείας άτινα έρχονται προς βλάβην και κατανάλωσιν του δούλου του Θεού.................. συν παντί τω οίκω αυτού. Παρευθύς όπου αναγνώσθη η παρούσα ικετήριος δέησις και προσευχή μου ενώπιον της Σης χάριτος του Θεού ελευθερώθη πας ο κόσμος και τόπος εκ πάσης οργής τε και ασθενείας και εκ παντός δεσμού και μαγείας και πάσης φαρμακείας και γοητείας, πάσης βασκανίας και καταλαλιάς, γλωσσοφαγιάς, αμελείας ή νωθρότητος, ακρατείας, αφροσύνης, αδυναμίας και απογνώσεως πάσης αδικίας και πάσης πλάνης ή απάτης, ή εμποδίου προερχόμενων υπό του διαβόλου ομοίως και ο δούλος του Θεου....................... συν παντί τω οίκω αυτού. Και έστω λελυμένος και λελυτρωμένος εν τω ονόματι του Πατρος και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμην.

Και είτε εν τω ουρανώ εισίν αι μαγείαι κα τα φαρμακεύματα εκείνα η εν τη γη η εν τη θαλάσση ή εν παντί τόπω και ε΄δαφει ευθύς τη ώρα ταύτη λυθήσονται και κατηργηθήσονται από του δούλου του Θεού.....................
και από παντός του οίκου αυτού και ελευθερωθήσεται ο δούλος του Θεού....................... και πας ο οίκος αυτού από πάσης ώρας πονηράς και γοητείας ή οφθαλμών πονηρών ή φθόνου ή καταλαλιάς ή γλωσσοφαγιάς ή μαγείας ή φαρμακείας ή κατάρας ή αναθέματος ή αφορισμού και πάσης βλασφημίας ή ενέργειας του. Ευθέως αναχωρήσατε από του δούλου του Θεού.......................... πάσα η επήρεια του πονηρού επί τη επικλήσει του Παναγίου σου ονόματος του Πατρός και του μονογενούς Υιου και του Αγαθού και Ζωοποιού Πνεύματος και δια της προσευχής εμού του ταπεινού και ευλαβούς δούλου σου Κυπριανού φεύξονται οι δαίμονες, δραπετευθήσονται και καταργηθήσονται αι πονηρίαι αυτών, και τα νέφη δώσωσιν υετόν επί πάσαν την γην, και η γη δώση τα γενήματα αυτής εις τον καιρόν αυτών, και τα δένδρα καρποφορήσωσι, και οι αμπελώνες ευφορήσωσι πλήθος βοτρύων, και αι γυναίκες λυθήσωνται και ελευθερωθήσωνται από του κακού των μητρών αυτών. Ομοίως και τα κτήνη των ποιμένων και πας ο κόσμος, άρχων, ή αρχόμενος, ή κήπος, ή μελισσουργός, ή μεταξουργός και πάσα η κτήσις λυθήσεται από παντός δεσμού και δαίμονος. Ομοίως και ο δούλος του Θεού...................., συν παντί τω οίκω αυτού και οτις πράγμασιν αυτού, και έστω ελεύθερος και λελυτρωμένος από πάσης ασθενείας και ώρας κακής και παντός δαίμονος και αντικειμένης δυνάμεως δεόμεθά σου, ίνα λυθώσι και αφανισθώσι τα πονηρά έργα δια της επικλήσεως του Παναγίου Πνεύματος του Θεού Σαβαώθ.

Και ει εν τω Ουρανώ έστι δεδεμένος και εμποδισμένος ο δούλος του Θεού...................... λυθήτω, ή εν τη γή, ή εν ανωφλίω λυθήτω, ή εν κατωφλίω, ή εν δέρματι αλόγου, ή εν σιδήρω, ή εν λίθω, ή εν ξύλω εκάρφωσαν τα πονηρά έργα λυθήτωσαν και ωσεί καπνός εκλιπέτωσαν, ή εν γραμματίω δια μελάνης, ή αίματος ανθρώπου, ζώου, πτηνού, ιχθύος, ή δια μολύβδου, ή διαα κινναβάρεως, η δια ζωμού λεμονιού, ή δι' αλλου τίνος έγραψαν αυτά και έθηκαν εν τινι τόπω και διεσκέλισεν αυτά ο δούλος του Θεού....................... προς βλάβην αυτού τη ώρα ταύτη λυθήτωσαν και καταργηθήτωσαν και εκριζωθήτωσαν τα της μαγείας έργα από τους τόπους και κατοικίας εκεί όπου αναγινώσκεται η δέησίς μου και προσευχή αυτή, ή εν αυλαίς του οίκου αυτού κατέχωσαν, ή διέσπειραν αυτά, ή μετάλλου τινός εποίησαν τα κομβοδέματα εκείνα λυθήτωσαν, ή εις κόκκαλα διεπέρασαν αυτά, ή εν τη θαλάσση, ή εν φρεάτι, ή εν μνήματι ερρίφθησαν λυθήτωσαν, ή με όνυχας ανθρώπων, ζώων, ή πτηνών ζώντων ή τεθνεώντων, ή με χώμα τεθνεώτων εποίησαν τα φάρμακα εκείνα λυθήτωσαν, ή υπό πλακός επλακώθησαν ή από πασσάλους, ή καρφίου εκαρφώθησαν, ή δια βελόνης επέρασαν αυτά, λυθήτωσαν την ώρα ταύτην, ή δια αργύρου, ή χρυσού, ή δι' άλλου τινός μετάλλου εποίησαν τα πονηρά έργα λυθήτωσαν την ώρα ταύτην, ή δια μαλλίου, ή βαμβακίου, ή μετάξης, ή λινάρεως, ή κανάβεως, ή δι' άλλου τινός χόρτου έδεσαν ταύτα λυθήτωσαν την ώρα ταύτην, ή εις κράβατον κατέχωσαν αυτά λυθήτωσαν την ώρα ταύτην, ή δια βρόχου, βούρλου ή άλλου τινός έδεσαν, λυθήτωσαν την ώρα ταύτην , ή εν ύδατι εποίησαν αυτά ή κούφω ξύλω ή κοχλάζοντι ύδατι αν έβρασαν αυτά λυθήτωσαν την ώρα ταύτη, ή εν αίματι ανθρώπου, ζώου, ή πτηνού, ή ιχθύος ζώντων ή τεθνεώντων εποίησαν αυτά ως εσύ ως συ, Κύριε ο Θεός ημών γιγνώσκεις τους τόπους και τρόπους και τους ανθρώπους, λυθήτωσαν την ώρα ταύτην και διαρρηχθήτωσαν τα της μαγείας έργα κείνται, και τον μεν δούλο σου ............................. διαφύλαξον συν παντί τω Οίκω αυτού, τα δε πονηρά έργα λυθήτωσαν και απωλεσθήτωσαν και ωσεί καπνός εκλιπέτωσαν από τον δούλο του Θεου.......................... εν ονόματι του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και δια δόξης του Μεγάλου Θεού του Ζώντος συντριβίτωσαν τη δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού πάσαι αι εναντίαι δυνάμεις, αναχωρήτωσαν τα της Μαγείας έργα και απομακρυνθήτωσαν από τον δούλοω του Θεού.............................. μιλια 65 πρεσβείαις των μαρτύρων και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

Δεόμεθά σου και παρακαλούμεν σε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ίνα ελευθερώσης και ζωώσης πάσαν ψυχήν πεπεδημένην και τον δούλον..........................
συν παντί τω Οίκω αυτού ομοίως και τους γράφοντας και έχοντας εν τω Οίκω αυτών την προσευχήν μου αυτήν και τους βαστάζοντας αυτήν ως φυλακτήριον αιώνιον, και η δεξιά σου Κύριε είη αυτοίς σκέπη και βοήθεια και έστω δια παντός εν τω οίκω αυτών χαρά και αγαλλίασις.

Ναι, Κύριε, δεομένου σου επάκουσόν μου, ίνα όπου ευρίσκεται η ευκτήριος και ικετηρία αυτή ευχή μου λυθή και ελευθυρωθή πας άνθρωπος και ο οίκος αυτού από κακής ώρας, από πάσης ασθενείας, παντός αφορισμού τε και αναθέματος, από πάσης κατάρας, από πάσης οργής, εμποδίου, δυσπραγίας, καταλαλιάς, γλωσσοφαγιάς, φθόνου, βασκανίας, αμελείας, νωθρότητος, λαιμαργίας, αδυναμίας, βλακείας, ακρατείας, αφροσύνης, υπερηφανείας, ασπλαχνίας, αδικίας, αλαζονείας, και πάσης πλάνης και απάτης δια το όνομά Σου το Άγιον και δοξασμένον εις τους Αιώνας Αμήν.
_________________

Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2014

Προστασία από ξόρκια και από διάφορους κινδύνουςΜερικές φορές έρχονται δύσκολες στιγμές στον τομέα της αγάπης στον οικονομικό,στον κοινωνικό τομέα,στην εργασία ή στον συναισθηματικό μας κόσμο και πάντα ψάχνουμε
για κάποιο τρόπο να μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε αυτά τα δύσκολα προβλήματα. Με τον ίδιο τρόπο επιδιώκουμε πάντα κάτι που μπορεί να μας προστατεύσει από αυτό το είδος των καταστάσεων, είτε πρόκειται για ένα φυλαχτό ή ένα αντικείμενο που να μας δίνει αυτοπεποίθηση για να αντιμετωπίσουμε ότι μας βαραίνει ψυχολογικά .Η ακόλουθη τεχνική είναι χρήσιμη για να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη, την ασφάλεια και την προστασία που θέλουμε:

Υλικά:

Αγιασμός
Σκόνη πούδρα ισχυρής προστασίας-μαύρο άλογο
Ένα  προσωπικό ένδυμα λευκό

 Όταν βρισκόμαστε σε καταστάσεις όπου το πρόβλημα αυξάνεται η ακόλουθη συνταγή είναι μια μεγάλη βοήθεια με το φύλακα άγγελο που θα ζητήσουμε προστασία.
Σε περιπτώσεις όπου το πρόβλημα έχει έρθει  από τρίτους , η από παρέμβαση κάποιου έμπειρου μάγου είναι αναγκαία η πούδρα προστασίας θα μας θωρακίζει και θα μας βοηθά να διατηρήσουμε και να κρατήσουμε την προστασία.

Προσευχή:

Φύλακα άγγελε,αγγελιοφόρε του Θεού, υπερασπιστής μου, άκου την προσευχή μου και απόστειλε μου, προστασία και φροντίδα .
Με την  προστασία σου να είσαι πάντα παρόν και να με βοηθήσεις, να απελευθερωθώ και να έχω πάντα προστασία από καταστροφές ...
Σε εκλιπαρώ να με βοηθήσεις  και τώρα και πάλι και πάντα, σε τέτοιες δύσκολες εποχές που περνάω τώρα.
Βοήθησε με  να κοιμηθώ και να ξυπνήσω, χωρίς προβλήματα.
Συγχωρήστε τον εγωισμό μου, γιατί από τώρα και στο εξής κάθε μέρα θα είναι στο μυαλό μου ο ουράνιος Πατέρας μου, Αμήν.


Η προσευχή πρέπει να πραγματοποιείται στις 12 το βράδυ στο δωμάτιό σας κοντά στο κρεβάτι και μόλις τελειώσετε  την προσευχή, θα βάλετε στο λευκό ένδυμα αγίασμα ,θα περάσετε το σώμα σας με αγιασμό και τη σκόνη προστασίας .Την παραπάνω τεχνική θα πρέπει να την επαναλάβετε τουλάχιστον 3  φορές την εβδομάδα.
Οι αλλαγές θα  ξεκινήσουν από την επόμενη μέρα, αλλά τα καλύτερα αποτελέσματα αναμένονται κατά τη δεύτερη εβδομάδα από την πραγματοποίηση της παραπάνω τεχνικής.

Αλίντα Κανάκη


για μία προσωπική αστρολογική πρόβλεψη στο 9016001343 Χρέωση: Σταθερά 2,46/ευρώ1′- Κινητά 2,69/ ευρώ1′ με Φ.Π.Α AUDIOTEX


 Ζήτησε την πρόβλεψή σου με ένα μόνο SMS ΣΤEIΛΕ ΣΤΗΝ ΑΛΙΝΤΑ ΤΕ4 & ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΟΥ ΣΤΟ 54991 Χρέωση:1,23 /SMS με Φ. Π. AΚυριακή 26 Ιανουαρίου 2014

Λύσιμο μαγείας με μπλέ αλάτι

Για 15 μέρες σε ένα άσπρο πιάτο διαβάζουμε λίγο μπλέ αλάτι τα παρακάτω: 


34 φορές  Duha Suresi (Vedduha)

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM Ved duha .Vel leyli iza seca.Ma veddeake rabbüke ve ma kala.Velel ahiratü hayrun leke minel üla.Ve le sevfe yu'tıyke rabbüke fe terda.E lem yecidke yetiymen fe ava.Ve vecedeke dallen fe heda .Ve vecedeke ailen fe ağna.Fe emmel yetiyme fela takhar.Ve emmes saile fe la tenher.Ve emma bi nı'meti rabbike fe haddis17 φορες Ayetel 
kürsi

Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. Ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.
7 φορές τη σούρα IHLAS Κάθε μέρα παίρνουμε λίγο αλάτι από το πιάτο τρώμε λίγους κόκκους και στο τέλος των 15 ημερών το υπόλοιπο αλάτι το βάζουμε σε ένα μπουκάλι εμφιαλωμένο νερό και ραντίζουμε όλο το σπίτι μέσα έξω στις γωνίες να μην πατιέται.Όλο το κακό και η μαγεία με τη δύναμη του θεού θα εξαφανιστεί.


Aπο: τον Αhmet karadağ Hocca

Τα κείμενα είναι πνευματική ιδιοκτησία της ΑΛIΝΤΑ ΚΑΝAΚΗ [ΑΡ. ΣΉΜΑΤΟΣ  200160]
Απαγορεύεται η αναδημοσίευσή τους και γενικά η αναπαραγωγή του παρόντος έργου, με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, στο πρωτότυπο ή σε μετάφραση ή άλλη διασκευή, χωρίς γραπτή άδεια της ΑΛIΝΤΑ ΚΑΝAΚΗ