Σάββατο 1 Φεβρουαρίου 2014

Ψαλμός της Αγίας Ξενίας για λύσιμο μαγείας


Μνήσθητι Κύριέ των επικαλουμένων δούλων <ΟΝΟΜΑ
ΜΑΣ>δια της Αγίας σου Ξενίας της εκ Καλαμών,των και το μαρτύριο της 
Αγιας Ξενίας ενθυμουμένων και δώρισε τους δούλους σου <ΟΝΟΜΑ ΜΑΣ> 
βοήθεια σωματική και ψυχική .Όπως διέλυσας τας κατά της Αγίας σου 
Ξενιας μαγειας του ασεβούς επάρχου ούτος Δέσποτα Κύριε εξαφάνισον και 
εκ των δούλων σου <ΟΝΟΜΑ ΜΑΣ>πάσαν γοητείαν ή μαγγανείαν,πάσαν 
αστρομαντείαν ή σεληνομαντείαν,πάσαν μαγεία,πάσαν βασκανίαν πάσαν 
φαρμακείαν γενομένη εις οιονδήποτε τόπο,εις παν έμψυχο η άψυχον ή εις 
την γην η υποκάτω του εδάφους η εις τα ύδατα των ποταμόν των λιμνών των 
φρεατίων η των θαλασσών.Και όπως ο άνεμος παρασύρει το χώμα από το 
πρόσωπο της γης κατά τον ίδιο τρόπο ας λυθούν τα έργα της μαγείας και 
κάθε άλλης δαιμονικής συνεργείας και ας απομακρυνθούν από τους δούλους 
σου<ΟΝΟΜΑ ΜΑΣ> μίλια 65 Η όπου κι αν βρίσκονται τα της μαγείας σου
έργα και σε οποιοδήποτε σημείο η όργανο η ύλη είναι κατασκευασμένα η με
οποιοδήποτε αριθμό ηρίθμισαν η αστερισμό κατανομάσθησαν και είτε μέρα 
είτε νύχτα η εις το φως η εις το σκότος εμνημονεύθησαν τα της μαγείας 
έργα υπο των πονηρών και φθονερών ανθρώπων ας διαλυθούν ας 
εξαφανισθούν,από τους δούλους σου <ΟΝΟΜΑ ΜΑΣ> και ας επιστραφούν 
εν τω ονόματι σου το Αγίω Κύριε εις αυτούς που τα εμελέτησαν και 
απέστειλαν η εποιήσαν αυτήν τούτην την στιγμή Αμήν...Για να δοξαστεί το 
Πανάγιο όνομα σου,του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος της 
μητέρας Πλατυτέρας των ουρανών και της Αγίας σου Ξενίας της εκ 
Καλαμών...Αμήν..


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.