Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2014

Eενεργειακό μπάνιο για μια ξεχωριστή ημέραΈχετε μια σπουδαία συνάντηση και θέλετε να νιώθετε ξεχωριστή!!!!!). Βάλτε σε ένα δοχείο κλαδάκια δενδρολίβανου ,φύλλα φασκόμηλου και λίγα λουλούδια γαρδένιας. Τα αφήνετε να βράσουν για 5 λεπτά, τα σουρώνουμε και αραιώνετε το μίγμα με κρύο νερό. Μετά τη λήψη του  κανονικού σας  μπάνιου, τρίψτε το σώμα  σας με το υγρό και αφήστε το σώμα σας  το να στεγνώσετε φυσικά. Επιμείνετε στο δεξιό καρπό και στο κέντρο του μετώπου.

Αλίντα Κανάκη
για μία προσωπική αστρολογική πρόβλεψη στο 9016001343 Χρέωση: Σταθερά 2,46/ευρώ1′- Κινητά 2,69/ ευρώ1′ με Φ.Π.Α AUDIOTEX

 Ζήτησε την πρόβλεψή σου με ένα μόνο SMS ΣΤEIΛΕ ΣΤΗΝ ΑΛΙΝΤΑ ΤΕ4 & ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΟΥ ΣΤΟ 54991 Χρέωση:1,23 /SMS με Φ. Π. A

Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2014

Aπο τον Αhmet karadağ Hocca.


Επιστροφή  εν διαστάσει συζύγου


Βράδυ σε αρμονική ώρα ρίχνουμε στη  φωτιά  ένα τετράγωνο  κομμάτι από ένα τούβλο ....   γράφουμε το όνομα της μητέρας του, με θυμίαμα  του προσώπου που επιθυμούμε  και μελετάμε τους  παρακάτω οι στίχους  (Bakara148, Yasin53) λέγοντας τις επιθυμίες μας   και το δικό μας όνομα ,όνομα μητέρας αυτό γίνετε μέχρι το πρόσωπο να επιστρέψει.


Τα κείμενα είναι πνευματική ιδιοκτησία της ΑΛIΝΤΑ ΚΑΝAΚΗ [ΑΡ. ΣΉΜΑΤΟΣ  200160]
Απαγορεύεται η αναδημοσίευσή τους και γενικά η αναπαραγωγή του παρόντος έργου, με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, στο πρωτότυπο ή σε μετάφραση ή άλλη διασκευή, χωρίς γραπτή άδεια της ΑΛIΝΤΑ ΚΑΝAΚΗ

για μία προσωπική αστρολογική πρόβλεψη στο 9016001343 Χρέωση: Σταθερά 2,46/ευρώ1′- Κινητά 2,69/ ευρώ1′ με Φ.Π.Α AUDIOTEX
Ζήτησε την πρόβλεψή σου με ένα μόνο SMS ΣΤEIΛΕ ΣΤΗΝ ΑΛΙΝΤΑ ΤΕ4 & ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΟΥ ΣΤΟ 54991 Χρέωση: 1,23 /SMS με Φ. Π. A

Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2014

Ευχές του Αγίου Γρηγορίου Δεκαπολίτου για λύσιμο μαγείας και καθαρισμό


Διαβάζουμε συνεχόμενα για σαράντα μέρες

Του Κυρίου δεηθώμεν.
Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτωρ, ο διοικών και κυβερνών την πάσαν κτίσιν και φυλάσσων τας ψυχάς και τα σώματα των ανθρώπων από του νοητού και δολίου δράκοντας και αποστείλας τον Μονογενή Σου Υιόν, Υπεράγιε, διά την ημετέραν σωτηρίαν, γεννηθέντα εκ της Αειπαρθένου Μαρίας, Αυτός Πανάγαθε Βασιλεύ, αποδίωξον παν πονηρόν και ακάθαρτον και εβδελυγμένον πνεύμα και πάσαν μαγείαν, φαρμακείαν, μαντείαν και πάσαν ασέβειαν και πονηράν ασθένειαν από του δούλου Σου ( όνομα πάσχοντος) και παν πνεύμα επιβουλεύον και αδικούν αυτό. Εξαλειφθήτω δε πάσα πονηρία και ακαθαρσία αυτού. Ορκίζω σε εις τον ορατόν και Υψιλότατον Θρόνον του Παντοκράτορος Θεού, παν ακάθαρτον και πονηρόν, ερχόμενον και εμφωνεύον και αδικούν αυτόν. Ορκίζω σε εις τον ανεξιχνίαστον και ακατάληπτον Θεόν, Ον τρέμουσιν οι Ουρανοί και η γη και η θάλασσα και δοξολογούσιν οι άγιοι, Φεύγε ανεμόπους και άνομε, φεύγε ανεμόφορε και ανεμόστροφε, φεύγε δαιμόνιον το εγείραν την δεξιάν επί την αριστεράν, φεύγε ο χαλεπός δαίμων, ο απτόμενος των καρδιών των ανθρώπων, ο ερχόμενος εις τα οστά και εις τους οφθαλμούς αυτών, ο δαμάζων τα σώματα των ανθρώπων και την σάρκα αυτών, ο απτόμενος των νεύρων και των αρτηρίων αυτών, φεύγε από τον δούλον του Θεού ( όνομα πασχόντος) και αναχώρησον από του πλάσματος του Χριστού του Θεού ημών. Ορκίζω σε και αυθίς εις τον επουράνιον Θεόν και Βασιλέα πάντων των ποιημάτων Αυτού και κτισμάτων, και μη εμμείνης, πονηρέ και μιαρέ δαίμων εις τον δούλον του Θεού ( όνομα πασχόντος) και μη ψυχήν και καρδίαν κρατήσης, μη άψη συ εις ήπαρ ή εις πνεύμονα ή εις νεφρούς, μηδέ οστά αυτού διασείσης, μη σάρκα παραλύσης, μη δακτύλους ή αστραγάλους, ή κνήμας, ή μηρούς, ή πήχεις, ή ώτα, ή εγκέφαλον αυτού ή οφθαλμούς, μηδέ έτερον εκ των μελών του σώματος αυτού αδικήσης ή υπογάστριον βαρύνης, μή ενδυθής την τάξιντων στοιχείων και διαφθείρης την τάξιν αυτού. Αλλ' έξελθε συν πάση πονηρά ασθενεία, και αναχώρησον από του δούλου του Θεού ( όνομα πασχόντος) δια τους αφορκισμούς και εξορκισμούς, ους επιτιμά σοι Κύριος ο Θεός, ο Μέγας τη βουλή και αινετός τοις έργοις. Φεύγε παν κακόν και ακάθαρτον πνεύμα, και αναχώρησον από του δούλου του Θεού ( όνομα πασχόντος) εν ονόματι του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αει και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ευχή ΣΤ'
Του Κυρίου δεηθώμεν.
Βασιλεύ Ουράνιε Παράκλητε το Πνεύμα της Αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών, και ζωής χορηγός, ο ποιητής των άνω και των κάτω και πάντων των όντων εμφανών και αφανών ο δους εξουσίαν και δύμαμιν τοις Σοις μαθηταίς και Αποστόλοις, θεραπεύειν πάσαν νόσον και πάσαν μαλακίαν επειγενομένην τοις ανθρώποις, επάκουσον και εμού του αμαρτωλού εν τη ώρα ταύτη και δίωξον και εξάλειψον εκ του δούλου Σου ( όνομα πασχόντος) παν πονηρόν και ακάθαρτον και πάσαν πονηράν ασθένειαν και επιβουλήν του αντικειμένου δι' ευχών και δεήσεων των αγίων Σου ενδόξων και πανευφήμων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, Μάρκου και Λουκά, Φιλίππου και Ματθαίου, Ιωάννου και Θωμά, Ανδρέου και Ιακώβου και πάντων των Αγίων Αποστόλων και των εβδομήκοντα των καταβαλόντων τον άρχοντα του αιώνος τούτου, τουτέστι τον διάβολον, όπως δραπετεύση και εκκρύβη εις τόπον ητοιμασμένον αυτώ και πάσι της μετ' αυτού και ουδέν της αδικίας αυτού αδικήσει τον δούλον Σου τούτον. Επακούσατε ουν, Άγιοι Απόστολοι, εμού του δεομέμου εν τη ώρα ταύτη και περιφυλάξατε τον δούλον υμών ( όνομα πασχόντος) από πάσης επηρείας δαιμονικής, διά του ονόματος του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Σάββατο 1 Φεβρουαρίου 2014

Ψαλμός της Αγίας Ξενίας για λύσιμο μαγείας


Μνήσθητι Κύριέ των επικαλουμένων δούλων <ΟΝΟΜΑ
ΜΑΣ>δια της Αγίας σου Ξενίας της εκ Καλαμών,των και το μαρτύριο της 
Αγιας Ξενίας ενθυμουμένων και δώρισε τους δούλους σου <ΟΝΟΜΑ ΜΑΣ> 
βοήθεια σωματική και ψυχική .Όπως διέλυσας τας κατά της Αγίας σου 
Ξενιας μαγειας του ασεβούς επάρχου ούτος Δέσποτα Κύριε εξαφάνισον και 
εκ των δούλων σου <ΟΝΟΜΑ ΜΑΣ>πάσαν γοητείαν ή μαγγανείαν,πάσαν 
αστρομαντείαν ή σεληνομαντείαν,πάσαν μαγεία,πάσαν βασκανίαν πάσαν 
φαρμακείαν γενομένη εις οιονδήποτε τόπο,εις παν έμψυχο η άψυχον ή εις 
την γην η υποκάτω του εδάφους η εις τα ύδατα των ποταμόν των λιμνών των 
φρεατίων η των θαλασσών.Και όπως ο άνεμος παρασύρει το χώμα από το 
πρόσωπο της γης κατά τον ίδιο τρόπο ας λυθούν τα έργα της μαγείας και 
κάθε άλλης δαιμονικής συνεργείας και ας απομακρυνθούν από τους δούλους 
σου<ΟΝΟΜΑ ΜΑΣ> μίλια 65 Η όπου κι αν βρίσκονται τα της μαγείας σου
έργα και σε οποιοδήποτε σημείο η όργανο η ύλη είναι κατασκευασμένα η με
οποιοδήποτε αριθμό ηρίθμισαν η αστερισμό κατανομάσθησαν και είτε μέρα 
είτε νύχτα η εις το φως η εις το σκότος εμνημονεύθησαν τα της μαγείας 
έργα υπο των πονηρών και φθονερών ανθρώπων ας διαλυθούν ας 
εξαφανισθούν,από τους δούλους σου <ΟΝΟΜΑ ΜΑΣ> και ας επιστραφούν 
εν τω ονόματι σου το Αγίω Κύριε εις αυτούς που τα εμελέτησαν και 
απέστειλαν η εποιήσαν αυτήν τούτην την στιγμή Αμήν...Για να δοξαστεί το 
Πανάγιο όνομα σου,του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος της 
μητέρας Πλατυτέρας των ουρανών και της Αγίας σου Ξενίας της εκ 
Καλαμών...Αμήν..