Κυριακή 30 Δεκεμβρίου 2012


Ψαλμος της  Αγιας Ξενίας για λυσιμο μαγειας.


Μνησθητι Κυριε των επικαλουμένων δουλων <ΟΝΟΜΑ
ΜΑΣ>δια της Αγιας σου Ξενιας της εκ Καλαμων,των και το μαρτυριο της
Αγιας Ξενίας ενθυμουμενων και δωρισε τους δουλους σου <ΟΝΟΜΑ ΜΑΣ>
βοηθειαν σωματικη και ψυχικη .Οπως διελυσας τας κατα της Αγιας σου
Ξενιας μαγειας του ασεβους επαρχου ούτος Δεσποτα Κυριε εξαφανισον και
εκ των δουλων σου <ΟΝΟΜΑ ΜΑΣ>πασαν γοητειαν ή μαγγανειαν,πασαν
αστρομαντειαν ή σεληνομαντειαν,πασαν μαγεια,πασαν βασκανιαν πασαν
φαρμακειαν γενομενη εις οιονδηποτε τοπο,εις παν εμψυχο η αψυχον ή εις
την γην η υποκατω του εδαφους η εις τα υδατα των ποταμων των λιμνων των
φρεατιων η των θαλασσων.Και οπως ο ανεμος παρασυρει το χωμα απο το
προσωπο της γης κατα τον ιδιο τροπο ας λυθουν τα εργα της μαγειας και
καθε αλλης δαιμονικης συνεργειας και ας απομακρυνθουν απο τους δουλους
σου<ΟΝΟΜΑ ΜΑΣ> μιλια 65 Η οπου κι αν βρισκονται τα της μαγειας σου
εργα και σε οποιοδηποτε σημειο η οργανο η υλη ειναι κατασκευασμενα η με
οποιοδηποτε αριθμο ηριθμισαν η αστερισμο κατανομασθησαν και ειτε μερα
ειτε νυχτα η εις το φως η εις το σκοτος εμνημονευθησαν τα της μαγειας
εργα υπο των πονηρων και φθονερων ανθρωπων ας διαλυθουν ας
εξαφανισθουν,απο τους δουλους σου <ΟΝΟΜΑ ΜΑΣ> και ας επιστραφουν
εν τω ονοματι σου το Αγιω Κυριε εις αυτους που τα εμελετησαν και
απεστειλαν η εποιησαν αυτην τουτην την στιγμη Αμην...Για να δοξαστει το
Παναγιο ονομα σου,του Πατρος και του Υιου και του Αγιου Πνευματος της
μητερας Πλατυτερας των ουρανων και της Αγιας σου Ξενιας της εκ
Καλαμων...Αμην..

Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2012


Από τα μυστικά του Σουφισμού βιβλιογραφία Αλίντα Κανάκη
Αν θέλετε να διασφαλίσετε την αιώνια στοργή και αγάπη του συντρόφου σας,ανάψτε για 40 ημέρες το μαγικό λυχνάρι του Αλαντίν απαγγείλετε με σεβασμό 7φορές τη σούρα Φατιχά ,γράψε σε καθαρό χαρτί την παρακάτω προσευχή και διαβάστε την καθημερινά για σαράντα ημέρες.

Φορέστε το χαρτί φυλαχτό επάνω σας και θαυμάστε!!!!Bismillahirrahmanirrahim,El hamdu lillahi Rabbil Alemin.Tevekkel ya Cebril ente ve a'vanüke bi hakkıl Azizül Cebbarül kerim,El vehhab,El kahhar,Allahümme elku muhabbete (όνομα σας ,όνομα μητέρας ) keza fi kalbi (όνομα του της, όνομα μητέρας) keza bi hakkı iyyake na'büdü ve iyyake nestain ve bi hakkıl Melikil Muktedir,El Mukaddem,El Mübdi,El Müid Tevekkel ya Rukyail ente ve a'vanüke ve elku muhabbet (όνομα σας ,όνομα μητέρας ) keza fi kalbi (όνομα του της, όνομα μητέρας) keza.İhdinassiratle Müstakim ve bi hakkıl ferdil hayyül kayyum,Tevekkel ya Nurail ente ve a'vanüke ve elku muhabbete (όνομα σας ,όνομα μητέρας ) keza fi kalbi (όνομα του της, όνομα μητέρας) keza,Bi hakkıl Vahidül Alimül Cevadül kerim.Tevekkel ya izrail ente ve a'vanüke semian mutian ve elku Muhabbete (όνομα σας ,όνομα μητέρας ) keza fi kalbi (όνομα του της, όνομα μητέρας) keza Bi hakkı siratellezine en amte aleyhim,gayril mağdubi aleyhim veleddalin Bi hakkıl kahirül Azizül Celilül kebir.Tevekkel ente ve a'vanüke samian ve mutian ve elku muhabbete (όνομα σας ,όνομα μητέρας ) keza fi kalbi (όνομα του της, όνομα μητέρας) keza,bihakkı yahibbunehüm ke hübbullahi vellzine Amenü eşeddü hübben lillahi. 

Το μαγικό λυχνάρι θα το βρείτε εδώ:www.alindakanaki-shop.gr

Τα κείμενα είναι πνευματική ιδιοκτησία της ΑΛIΝΤΑ ΚΑΝAΚΗ [ΑΡ. ΣΉΜΑΤΟΣ 200160]
Απαγορεύεται η αναδημοσίευσή τους και γενικά η αναπαραγωγή του παρόντος έργου, με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, στο πρωτότυπο ή σε μετάφραση ή άλλη διασκευή, χωρίς γραπτή άδεια της ΑΛIΝΤΑ ΚΑΝAΚΗ
για μία προσωπική πρόβλεψη στο 9016001343 Χρέωση: Σταθερά 2,46/ευρώ1′- Κινητά 2,69/ 3υρώ1′ με Φ.Π.Α AUDIOTEX
★ Ζήτησε την πρόβλεψή σου με ένα μόνο SMS ΣΤEIΛΕ ΣΤΗΝ ΑΛΙΝΤΑ ΤΕ4 & ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΟΥ ΣΤΟ 54991 Χρέωση:1,23 /SMS με Φ. Π. A


Σάββατο 2 Ιουνίου 2012

ΜΕΓΑΛΟΣ ΕΞΟΡΚΙΣΜΟΣ -ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΑΓΕΙΑΣ


ΜΕΓΑΛΟΣ ΕΞΟΡΚΙΣΜΟΣ

ΥΠΟ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΕΙΣ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ

ΥΛΙΚΑ:
ΒΑΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΕΝΑ, ΔΕΞΙΑ ΤΟ ΛΙΒΑΝΙ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΤΟ ΚΕΡΙ 

Ολα εξαφανίζονταν από τα σπίτια μόλις μπαίναν τα βάγια. Κρατούσαν την πρώτη θέση στο εικονοστάσι και μ' αυτά "κάπνιζαν" οι γυναίκες τα παιδιά για το "κακό το μάτι και τα ξόρκια".


Εξορκίζω την πάσαν μαγεία ή δυσιδαιμονίαν εις το όνομα της Αγίας Τριάδος μετά των πέντε μου δακτύλων και με βάγια λειτουργημένα ότι μαγεία και δέσιμο, ότι νέκρωμα, νεκροκάντηλο και νεκρόχωμα, ότι θάψιμο, ότι κάψιμο, ότι κάρφωμα, ότι τάϊσμα, ότι κακό μελέτημα, ότι εξ ανατολών προερχόμενον ή εκ δυσμών κατερχόμενον ή εξ Άρκου ή Μεσημβρίας, είτε υποχθόνιον, είτε καταχθόνιον ή υπό της αβύσσου ή ορατόν ή αόρατον, είτε σειρόμενον, είτε πετούμενον ή δαιμονίου μεσημβρινού ή νυχτερινού, είτε υπό μορμήν σκοτεινών και ζωφοιδών, είτε υπό μορφήν δούλου ή άρχοντος ή ισχυρού παρουσιαζόμενον ως πνεύμα αγαθόν, εξαπατών και καταλαμβάνον τον δούλο του Θεού ταδε........ της τάδε&..........και του τάδε........... και πειραζόμενον ή εκ πνευματισμού ή ενσωματώσεως καταλαμβανόμενον αυτόν αφρίζων και ταράσσει και δαιμονίζει αυτόν και κοπτόμενον και ταράζει τα έγκατα της ψυχής, του πνεύματος και του σώματος, έως των οστέων αυτού. Έξελθε και απώλεσεν πάσα εξουσία και δύναμην επί του πλάσματος τούτου, του πάσχοντος υπό σου έξελθε εις το όνομα του Πατρός του Υιού και του Αγίου Πνεύματος αμήν. Δια των δυνάμεων των Αγίων εξορκισμών τούτων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου, Ιωάννου του Χρισοστόμου της Κλίμακος, Κυπριανού του Ιερομάρτυρος και Προφητάνακτος Δαυίδ. Πάσα συντιχία ή κακοτυχία συναπάντηση εν τη οδώ αυτού και εν άγνοια αυτού επαρακολύθει και επείραξεν αυτόν, έως συν πνεύμα πονηρόν και ακάθαρτον, εξορκίζω αυτώ δια της δυνάμεως του Παντοδύναμου Θεού, δια των ευχών των Αγίων 318 Θεοφόρων Πατέρων ίνα αποστείς από αυτού του πάσχοντος υπό σου δούλου του Θεού και είτε τω ιδίο αμαρτήμασι περιέπεσεν δούλος του Θεού ή τω ιδίο αναθέματι περιέπεσεν ο δούλος του Θεού ταδε............ της ταδε.......και του τάδε........είτε από κατάραν μητρός, πατρός και αναδόχου λύετε την ώρα ταύτην, είτε υπό μαγείαν ή δυσειδαιμονίαν, ότι νέκρωμα, νεκρόχωμα, νεκροκάντηλο, ότι θάψιμο, ότι κάρφωμα, ότι δέσιμο, ότι ήπιε, ότι έφαγε, ότι άκουσε, ότι πέρασε, ότι εν γνώσει ή εν άγνοια αυτού προσεκολύθη αυτώ, λύετε την ώραν ταύτην και ελευθερώνεται από παν κακό. 
Από τα 209 κόκαλα του κορμιού του, τα τριάμισι δισεκατομμύρια κύτταρα του αίματός του, από τις 7000 ορμόνες του, από το σπέρμα του, από την σπερματογόνον φλέβα του και τον δεξιόν όρχην της πορνείας του, από τις εννέα έννοιες του, από τις 9 τρύπες του, από τα 34,5 κόκαλα της σπονδυλικής του στήλης, από τα 20 νύχια του, από τις τρίχες σταυρωτά του κορμιού του, διαλύται πάσαν μαγείαν και δέσιμον. 
Ότι σε σκύλο, γάτα, λουκέτο, βάτραχον, όφην, αυγό, χελώνα, δρακοντιά, βούρλο, όστρακο, νυχτερίδα, σαπούνι, καρφίτσες, νεκροκεφαλήν, ποταμόν, αστέρες, σελήνη και πάντα τα εξουσιάζοντα την νύχτα από ότι συρρόμενον, πετεινόν, ορατόν ή αόρατον, ότι εντός φρέατος ή σπηλαίου, ότι ομοιώματος και καθρέπτου και πάσης άλλης τέχνης του διαβόλου. Εξορκίζεται λύεται και απαλλάσσεται δια παντός ο δούλος του Θεού ταδε........ της τάδε........και του σπέρματος τάδε........... 
Ο Ιησούς Χριστός Νικά και όλα τα κακά σκορπά. 


Επίστρεψον ψυχή μου εις ανάπαυσην σου, ότι ο Κύριος ευεργέτησέ με. 
Μήποτε προσκόψεις προς λίθον την πόδαν σου. 

Αναστήτω ο Θεός και διασκορπησθήτωσαν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτόν. Αναστήσονται οι νεκροί και εγερθήσονται οι εν τη γή. Όπου πίστη εις Χριστόν εκεί αγάπη. Όπου αγάπη ειρήνη, όπου ειρήνη ευλογία, όπου ευλογία εκεί ο Θεός, όπου Θεός εκεί ουδεμία εστί ανάγκη. 

Δι ευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. 


Οδηγίες: 
Θα διαβάζεις μια φορά τα λόγια και το κεράκι θα το αφήνεις να καεί μέχρι τέλους. Με τα βάγια σταυρώνεται το κεφάλι όσο θα διαβάζεται. Θα διαβάζεται 7 συνεχόμενες ημέρες μόνο την ημέρα και όχι την νύχτα.


Παρασκευή 25 Μαΐου 2012

Μικρασιάτικο λύσιμο μαύρης μαγείας


Μικρασιάτικο λύσιμο μαύρης μαγείας 

Υλικά που θα χρειαστείτε:
Μύρο
Καρβουνάκι
Μελισσοκέρι
Μαστίχα

Εκτέλεση
Αυτό το λύσιμο γίνεται λίγο πριν πέσετε για ύπνο. Αφού έχετε εξαγνίσει το
σώμα σας με ένα τελετουργικό μπάνιο, πηγαίνετε στο δωμάτιο σας (το οποίο
πρέπει να είναι καθαρό) την ώρα που είστε έτοιμοι για να κοιμηθείτε. Ανάψτε ένα καρβουνάκι και κάψτε μαστίχα που έχει ευχάριστη και ελαφριά μυρωδιά. Πάρτε το κερί, αλείψτε το με το μύρο και ανάψτε το. Διαβάστε από το Κοράνι το κεφάλαιο 82 (Α' εκδοχή) οχτώ φορές ή το κεφάλαιο 99 (Β' εκδοχή) έντεκα φορές. Το κεφάλαιο που θα διαλέξετε να διαβάσετε δε θα το αλλάξετε ούτε κατά το ελάχιστο. Το ίδιο κεφάλαιο θα διαβάζετε και τις υπόλοιπες νύχτες.

Ο τρόπος που θα το διαβάζετε δε θα είναι όπως όταν μιλάτε, αλλά ψάλλοντας αργά, χωρίς να βιάζεστε, και με λίγη ένταση φωνής παραπάνω από αυτή όταν μιλάμε και τονίζοντας τις τελευταίες συλλαβές εάν επιλέξετε το πρωτότυπο κείμενο. Εννοείται πως πιστεύετε αυτό που κάνετε και δεν αμφιβάλλετε, ούτε έχετε αρνητικά συναισθήματα. Πρέπει να είσαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι στον σκοπό σας και συντονισμένοι με αυτό που επιθυμείτε.

Αφού λοιπόν διαβάσετε το κεφάλαιο που επιλέξατε από το Κοράνι, στη συνέχεια ζητάτε από τον Αλλάχ, αν υπάρχει κάποια αρνητική επιρροή από μαύρη μαγεία ή οποιαδήποτε άλλη μορφή κακού που σας επηρεάζει, να σας το γνωστοποιήσει. Τα λόγια θα τα πείτε από την καρδιά σας.

Ένα από τα δύο θα συμβούν: Αν είστε όντως υπό την επιρροή της μαύρης μαγείας μέσα σε ένδεκα μέρες το πολύ θα το μάθετε, μέσα από ένα προφητικό όνειρο. Θα δείτε ποιος σας έκανε μάγια ή πως το κακό σας επηρεάζει και αυτομάτως θα λυθούν όλα τα μάγια. Αν όμως είστε καθαροί από τέτοιες αρνητικές επιρροές, τότε δε θα σας αποκαλυφθεί τίποτα. Αυτό το λύσιμο πρέπει να το κάνετε μόνοι σας.

 

Τα λόγια από το Κοράνι

 
Α' εκδοχή (82 κεφάλαιο) Σούρα ελ-Ινφιτάρ (Το σχίσιμο)
Στο όνομα του ΑΛΛΑΧ , του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου.

1.Όταν ο Ουρανός σχιστεί στα δύο,
2.Και όταν τα άστρα σκορπιστούν,
3.Και όταν οι θάλασσες εκραγούν,
4.Και όταν οι τάφοι αναποδογυριστούν
5.(τότε) κάθε ψυχή θα μάθει τι έχει στείλει μπροστά (τι έκανε),και τι
άφησε πίσω (τι έχει παραλείψει να κάνει).
6.Ω! Εσύ ο Άνθρωπος! Τι πράγμα σε αποπλάνησε από τον Γενναιόδωρο Κύριο σου.
7.Είναι Αυτός που σ' έπλασε, σ' όμορφο σχήμα σ' έκανε ένα ορθό σώμα,
8.Σ' οποιαδήποτε Προσωπικότητα Εκείνος θέλει και σου (την) φορτώνει.
9.Όχι (δεν πρέπει να παραπλανηθείς)! Κι όμως διαψεύδετε τη Θρησκεία
(απορρίπτοντας το σωστό και την Ανάσταση)!
10.Βέβαια, πάνω σας (έχουν οριστεί άγγελοι) για να σας επιτηρήσουν,
11.Ευγενικοί που καταγράφουν,
12.Γνωρίζουν (και καταλαβαίνουν) όλα όσα κάνετε.
13.Πράγματι! Οι ευσεβείς θα βρεθούν στη μακαριότητα,
14.Ενώ οι κακοήθεις θα είναι στη Φωτιά της Κόλασης,
15.Που θα δοκιμάσουν κατά την Ημέρα της Κρίσης,
16.Και που δεν πρόκειται από αυτήν να απουσιάσουν.
17.Και τι πράγμα θα σου εξηγήσει, τι είναι η Ημέρα της Κρίσης;
18.Και πάλι: τι θα σου εξηγήσει, τι είναι η Ημέρα της Κρίσης;
19.(Θα είναι) η Ημέρα που καμιά ψυχή δε θα εξουσιάζει σε τίποτε μιαν
άλλη ψυχή. Αυτή δε την Ημέρα η Διαταγή θα είναι (μόνο) με τον ΑΛΛΑΧ.

Β' εκδοχή (99 κεφάλαιο) Σούρα ελ-Ζέλζελε=ελ-Ζιλζάλ


147.gif (16 522 bytes) 


Bismillâhirrahmânirrâhîm.


1- İzâ zülzilletil’ardu zilzâlehâ.


2- Ve ehracetil ardu esgâlehâ.


3- Ve galel insânü mâlehâ.


4- Yevmeizin tühaddisü ehbareha.


5- Bienne rabbeke evhâlehâ.


6- Yevmeizin yesdürünnâsü eştâten liyürev a’mâlehüm.


7- Femen ya’mel miskâle zerretin hayran yereh.


8- Ve men ya’mel misgâle zerretin şerray-yereh.


Meali:


Rahman ve Rahim Olan Allahım Adıyla


1 – Yer o yaman sarsıntı ile sarsıldığı,


2 – Yer, içindeki ağırlıkları çıkarıp dışarı attığı,


3 – Ve insan: “Ona ne oluyor?” dediği zaman.


4-5 – O gün yer, Rabbinin ona vahyetmesiyle haberlerini anlatacaktır.


6 – O gün insanlar, amellerinin karşılığı kendilerine gösterilmek üzere bölük bölük çıkacaklardır.


7 – Her kim zerre kadar hayır işlemişse onu görecektir.


8 – Her kim, zerre kadar şer işlemişse onu görecektir.


Στο όνομα του ΑΛΛΑΧ, του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου.

1. Όταν η Γη κλονιστεί απ' τον πιο μεγάλο της σεισμό,

2. Κι η γη πετάξει από μέσα της τα βάρη.

3. Κι ο άνθρωπος φωνάζει απεγνωσμένα:''Τι της συμβαίνει;''

4. Τότε τη Μέρα αυτή, η Γη θ' αποκαλύψει τα νέα της:

5. Για ό,τι ο Κύριός σου την έχει εμψυχώσει (εμφυσήσει).


6. Κατά τη Μέρα αυτή οι άνθρωποι θα βγουν σε χωριστές ομάδες για να

δικαιολογήσουν τα πεπραγμένα τους.

7. Και τότε όποιος έχει κάνει το μικρότερο καλό, θα βρει την ανταμοιβή

του.

8. Κι όποιος έχει κάνει το μικρότερο κακό, έστω στο βάρος ενός μορίου,

θα το βρει στην ανταμοιβή του.


Τα λόγια προς τον Αλλάχ (ενδεικτικά είναι αν θέλετε λέτε δικά σας

λόγια)

Αλλάχ, Εσύ Παντελεήμονα και Φιλεύσπλαχνε, σε παρακαλώ έλα προς βοήθεια μου και φανέρωσε μου αν έχει γίνει οποιαδήποτε μορφή βλαπτικής μαγείας εναντίον μου και από ποιον. Αλλάχ, δείξε μου την αλήθεια και σώσε με από κάθε μορφής κακό. Ας έχω από Εσένα ευλογία, υγεία και χαρά. Αμήν.


 

ΑΛΙΝΤΑ ΚΑΝΑΚΗ

Οι προβλέψεις είναι από την Αστρολόγο Αλίντα Κανάκη


Τηλ. 9016002629 Χρέωση: Σταθερά 2,29/1'- Κινητά 2,48 / 1' με Φ.Π.Α


http://www.alindakanaki.gr

http://www.zodia-astrologia-taro.gr

http://www.astroblock.blogspot.com

http://politika-fagita-alindakanaki.blogspot.com/ 


για περισσότερα : ΣΤEIΛΕ ΣΤΗΝ ΑΛΙΝΤΑ ΤΕ4 & ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΟΥ ΣΤΟ 54991

Χρέωση:1,23 /SMS με Φ. Π. Α - ΚΗΦΙΣΙΑΣ 10-12/15125 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΓΡΑΜΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 2111815922 AUDIOTEX

Τα κείμενα είναι πνευματική ιδιοκτησία της ΑΛIΝΤΑ ΚΑΝAΚΗ [ΑΡ. ΣΉΜΑΤΟΣ 200160]
Απαγορεύεται η αναδημοσίευσή τους και γενικά η αναπαραγωγή του παρόντος έργου, με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, στο πρωτότυπο ή σε μετάφραση ή άλλη διασκευή, χωρίς γραπτή άδεια της ΑΛIΝΤΑ ΚΑΝAΚΗΤετάρτη 23 Μαΐου 2012

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΓΗ ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΓΗ ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ

Είναι κοινή πεποίθηση όλων, ότι ο κόσμος όπως τον ξέραμε έχει εξαντλήσει την δυναμική του και ότι μεγάλης κλίμακας αλλαγές βρίσκονται στο κατώφλι της ανθρωπότητας. Ήδη τα τελευταία χρόνια ζούμε ανατροπές, τόσο οικονομικής όσο και κοινωνικής φύσης, από την μία μέχρι την άλλη άκρη του πλανήτη. Το μοντέλο της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής οργάνωσης των κοινωνιών μας, που σταδιακά εξελίχθηκε και αποκρυσταλλώθηκε στην παρούσα μορφή του, γίνεται όλο και περισσότερο φανερό, ότι όχι μόνο δεν μπορεί να στηρίξει πλέον την ζωή μας στην γη, αλλά δημιούργησε και πρωτόγνωρα αδιέξοδα με τον στρεβλό οικονομικό μοντέλο ανάπτυξης, την καταδυνάστευση και εξαθλίωση μεγάλων μαζών συνανθρώπων μας, την μόλυνση του περιβάλλοντος και τον αφανισμό της βιοποικιλότητας ενός τόσο προικισμένου πλανήτη.

Αισθανόμαστε το τέλος ενός κόσμου να πλησιάζει και από κεκτημένη ταχύτητα και από τον φόβο του άγνωστου, προσπαθούμε με κάθε δυνατό τρόπο να τον κρατήσουμε στην ζωή. Αυτό που μας συμβαίνει, αγαπητοί μου φίλοι, είναι ότι βρισκόμαστε στο σκαλί μιας νέας πραγματικότητας, που ακόμη δεν μπορούμε επακριβώς να αντιληφθούμε το μέγεθος και την σπουδαιότητα της. Ο πλανήτης μας βρίσκεται σε φάση μετάλλαξης, και μαζί με αυτόν και εμείς, περνώντας τα τελευταία χρόνια από την τρίτη στην τέταρτη διάσταση και πλέον σταθεροποιείται στην πέμπτη. Οι δονήσεις του έχουν ανέβει, προσαρμοζόμενος σταδιακά στην νέα πραγματικότητα, και χωρίς να το συνειδητοποιούμε εξελισσόμαστε και εμείς ή τουλάχιστον θα έπρεπε να εξελισσόμαστε, για να προσαρμοστούμε στο νέο μας ρόλο.

Και οι δικές μας δονήσεις έχουν ανέβει, ακολουθώντας την εξελικτική πορεία του πλανήτη που μας φιλοξενεί, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην αισθανόμαστε πια ικανοποιημένοι με την πραγματικότητα που σε καθημερινή βάση βιώνουμε, να δυσανασχετούμε και να αποζητούμε αλλαγές και αναπροσαρμογές, μη γνωρίζοντας όμως προς πια κατεύθυνση να πορευτούμε. Και είναι φυσικό να μην αισθανόμαστε καλά, μια και ζούμε μια τριτοδιάστατη ζωή όπου κυριαρχεί η ύλη, σε ένα σώμα που αυτορυθμίζεται με βάση άλλες προτεραιότητες, πέρα από τον υλικό κόσμο.

Ο πολιτισμός μας την παρούσα χρονική στιγμή, όπως αποκρυσταλλώθηκε μετά από μια εξελικτική πορεία πολλών αιώνων κατάφερε κάτι μοναδικό και πρωτάκουστο: Να επικεντρώσει όλες του τις δημιουργικές δυνάμεις στον υλικό κόσμο και να εξορίσει από την ζωή μας το πνεύμα! Είναι η μόνη ίσως ιστορική περίοδος στην καταγραμμένη ιστορία της ανθρωπότητας, που το πνεύμα είναι απόλυτα απών. Ίσως αγαπητοί μου φίλοι τα προβλήματα που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο να είναι απλά ένα μάθημα που θα πρέπει να πάρουμε, ότι δηλαδή υπάρχει ζωή χωρίς την ύλη, αλλά ύλη χωρίς την ζωή όχι, και να πάρουμε τις αποστάσεις μας από τον υλικό κόσμο, στρεφόμενοι σε πιο πνευματικά μονοπάτια. Και μέσα από το μάθημα αυτό να προετοιμαστούμε για την μετάβαση μας και την αρχή του ταξιδιού μας προς στο μέλλον.
Στο τέλος του ταξιδιού μας περιμένει ένας θαυμαστός κόσμος, απαλλαγμένος από πολλά από τα δεινά της παρούσας θλιβερής πραγματικότητας. Ο χρόνος και ο χώρος ελάχιστη σημασία θα έχουν πια, το ίδιο και υλικά αγαθά. Θα είναι ο κόσμος όπου θα κυριαρχεί το Πνεύμα επί της Ύλης, η Γνώση και η Αγάπη! Ο φυσικός κύκλος της ημέρας και της νύχτας δεν θα αποτελεί τίποτε περισσότερο από έναν μηχανικό δείκτη του κύκλου της ύπαρξης, χωρίς ουσιαστική επιρροή στην δημιουργική δυναμική της χρονικής στιγμής. Την σπουδαιότητα τους θα χάσουν επίσης το παρελθόν και το μέλλον, καθώς το μόνο που θα έχει πραγματική σημασία θα είναι το παρών! Και αυτές είναι μόνο μερικές από τις αλλαγές που πρόκειται να βιώσουν, όσοι τυχεροί από μας κλιθούν να διαβούν το κατώφλι της νέας εποχής.

Την περίοδο αυτό ο Πλανήτης μας λούζεται από έντονες κοσμικές ακτινοβολίες, οι οποίες, όσο θα προχωράμε προς την χειμερινή Ισημερία και την ευθυγράμμιση των πλανητών με το κέντρο του γαλαξία, θα γίνονται όλο και πιο έντονες. Αυτές αποβλέπουν στην κάθαρση του αστρικού σώματος τόσο της Γης όσο και των δικών μας, αλλά και την αφύπνιση των συνειδήσεων μας. Ευθυγραμμιζόμαστε σταδιακά με την Πηγή του Αιώνιου Φωτός και της Συμπαντικής Σοφίας και εάν ανοίξουμε τις καρδιές μας θα μπορέσουμε να βιώσουμε με τα μάτια της ψυχής μας την Αποκάλυψη της Θείας Σοφίας! Θα αφήσουμε πίσω μας την ασχήμια της ανθρώπινης φύσης και θα πραγματοποιήσουμε ένα τεράστιο άλμα προς την θέωση μας, ερχόμενοι ένα βήμα πιο κοντά προς την Πηγή του Φωτός και της Προαιώνιας Γνώσης. Η Γνώση είναι αυτή που θα μας ανοίξει τα μάτια της ψυχής και θα μας οδηγήσει στο ασφαλές λιμάνι και στις αγκάλες του Πλάστη μας.
Είναι η εποχή κατά την οποία μέσα από τους κραδασμούς, την κοσμική ακτινοβολία και την ενεργοποίηση των νέων μας αισθήσεων, θα διαπιστώσουμε ότι όλο αυτό το αχανές κενό που μας περιβάλλει, που το θαυμάζουμε αλλά και μας τρομάζει, κάθε άλλο παρά κενό είναι. Είναι γεμάτο ήχους και χρώματα, ζωή και δημιουργική πνοή, πλανήτες και πολιτισμούς σε άλλες διαστάσεις, ευφυή όντα με διαφορετικές μορφές, σε μια διαρκή επικοινωνία και ανταλλαγή για το κοινό καλό και την προώθηση του Θείου Έργου. Και από την τέλεια απομόνωση μας θα κλιθούμε στο τέλος του παρόντος ταξιδιού μας να γίνουμε ενεργά μέλη αυτού του Σύμπαντος, να μάθουμε να επικοινωνούμε με άλλους κόσμους και άλλους πολιτισμούς και να συμβιώνουμε αγαστά και ειρηνικά. 
Κάποιο συνάνθρωποι μας έχουν ήδη ξεκινήσει το ταξίδι τους στην νέα εποχή μέσα από την νέα διάσταση και θα είναι οι πρωτοπόροι που θα μας βοηθήσουν να προσαρμοστούμε και εμείς οι υπόλοιποι. Η μετάβαση δεν θα είναι εύκολη ούτε και σύντομη, και θα πρέπει να την χειριστεί ο καθένας μόνος του, προετοιμάζοντας κατάλληλα κυρίως το πνεύμα του, αλλά και το υλικό του σώμα, για όσα θαυμαστά θα ακολουθήσουν. Τα άτομα που έχουν περάσει στην τέταρτη διάσταση βασανίζονται από έντονη κόπωση και ατονία που συνοδεύεται συνήθως από υπνηλία και αδράνεια ή περιοδική αϋπνία. Παρουσιάζουν προβλήματα στο γαστρεντερικό σύστημα ή πόνους στις αρθρώσεις, χωρίς να υπάρχει ιατρική εξήγηση. Έχουν απότομες συναισθηματικές μεταπτώσεις , σύντομες περιόδους καταθλίψεων, και προσωρινές διαλείψεις μνήμης, πονοκεφάλους, ταχυκαρδίες, θολή όραση ακόμη και ναυτία. Επικρατεί σύγχυση, υπάρχει έντονο άγχος και φοβίες για την επιβίωση μας έρχονται στην επιφάνεια και μας κυριεύουν. Τα έντονα όνειρα είναι συχνά, υπάρχει μια ανεξήγητη ανησυχία και μια αναμονή γεγονότων και αλλαγών, ενώ αισθανόμαστε την επιτάχυνση του χρόνου, σαν δηλαδή η μέρα να μικραίνει σε σχέση με παλαιότερα.

Όλα αυτά τα συμπτώματα οφείλονται στις νέες ενέργειες που διαπερνούν καθημερινά τα σώματα μας, το φυσικό, το αστρικό, το συναισθηματικό και το πνευματικό. Οφείλονται επίσης στην άνοδο των δονήσεων μας, στην δημιουργία νέων τσάκρας στο σώμα μας και στο ότι τα κύτταρα του σώματος μας που ανανεώνονται, αρχίζουν να παίρνουν μια πιο κρυσταλλική μορφή. Κατά την μεταβατική αυτή περίοδο και για να μπορέσουμε να αντέξουμε τους κραδασμούς της μετάβασης θα μας βοηθούσε μια υγιεινή διατροφή βασισμένη σε φρούτα και λαχανικά, καθώς και άφθονο καθαρό νερό, για να βελτιώσουμε την φυσική μας κατάσταση, αλλά και ο διαλογισμός ή ασκήσεις γιόγκα για την σταθεροποίηση του ψυχικού μας κόσμου και την αποβολή του έντονου άγχους και του αισθήματος της αναμονής.

Είναι η εποχή που το τρίτο μάτι, το τσάκρα στο μέτωπο μεταξύ των ματιών, θα ανοίξει και θα χαρίσει σε πολλούς διορατικές και διαισθητικές ικανότητες που ποτέ έως τώρα δεν είχαν. Όσοι δε είχαν το χάρισμα αυτό, θα το βιώνουν στο εξής σε μεγαλύτερη ένταση και συχνότητα. Θα αρχίσουμε να αντιλαμβανόμαστε σταδιακά νέες πραγματικότητες που μέχρι στιγμής αγνοούσαμε την ύπαρξη τους, κόσμους που μόνο με την φαντασία μας θα μπορούσαμε μέχρι σήμερα να ταξιδέψουμε.

Είναι αλλαγές που πολλούς τους φοβίζουν, πολλούς άλλους όμως τους γοητεύουν. Είναι στο χέρι μας αν θα αφεθούμε και θα ακολουθήσουμε την φυσική εξελικτική πορεία ή αν θα αγκιστρωθούμε στο γνωστό και τετριμμένο. Έχουμε την ελευθερία της βούλησης σαν έμβια όντα, μας παρέχεται και το δικαίωμα της επιλογής. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να γνωρίζουμε που μας οδηγεί ο δρόμος που θα ακολουθήσουμε.

Ας μην ξεχνάμε ότι στην παρούσα μετενσάρκωση επιλέξαμε να είμαστε παρόντες στις κοσμογονικές αλλαγές που πρόκειται να συμβούν και ότι ο καθένας από εμάς, μονάδες εμπορευόμενες από το Θείο Όλο, έχουμε μια σημαντική αποστολή να επιτελέσουμε. Απορροφηθήκαμε όμως από την ύλη και την καθημερινότητα της υλικής μας υπόστασης και χάσαμε τον δρόμο μας. Η Θεία Πρόνοια φροντίζει την περίοδο αυτή για την αφύπνιση μας, ώστε να λάβουμε έγκαιρα θέσεις για την εκπλήρωση της Θείας Βούλησης και την ολοκλήρωση της μετάβασης.

Ένας εξελικτικός κύκλος για το ανθρώπινο είδος ολοκληρώνεται και ένας νέος ξεκινάει. Το ρολόι των αλλαγών ήδη έχει ενεργοποιηθεί και δεν υπάρχει τρόπος να ανατραπεί η προκαθορισμένη πορεία. Ας κάνουμε τους απολογισμούς μας, ας κλείσουμε τις ανοιχτές πληγές με το παρελθόν μας και ας αναζητήσουμε το Φως που θα μας οδηγήσει στην εκπλήρωση της αποστολής μας.

Φοίβος ΧρυσοσπάθηςΤρίτη 17 Απριλίου 2012

Ταύρος 21 Απριλίου – 21 Μαΐου

 Ταύρος  21 Απριλίου – 21 Μαΐου 

       
ΠΛΑΝΗΤΗΣ:     ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ:     2ος Οίκος
ΣΤΟΙΧΕΙΟ:     ΓΗ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ:     ΠΑΡΟΡΜΗΤΙΚO
ΦΥΣΗ:     ΑΡΝΗΤΙΚΗ (ΘΗΛΥΚΗ)
ΕΞΑΡΣΗ ΖΩΔΙΟΥ:     ΣΕΛΗΝΗ
ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΖΩΔΙΟΥ:     ΠΛΟΥΤΩΝΑΣ - ΑΡΗΣ
ΠΤΩΣΗ ΖΩΔΙΟΥ:     ΟΥΡΑΝΟΣ
ΣΗΜΕΙΟ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ :     ΦΑΡΥΓΓΑΣ-ΑΜΥΓΔΑΛΕΣ-ΛΕΜΦΙΚΟ ΘΥΡΕΟΕΙΔΗΣ-ΑΔΕΝΑΣ-ΣΥΚΩΤΙ-ΛΑΙΜΟΣ
ΤΥΧΕΡΗ ΗΜΕΡΑ:     ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΧΡΩΜΑ:     ΠΡΑΣΙΝΟ, ΜΠΛΕ, ΡΟΖ, ΣΜΑΡΑΓΔΙ.
ΛΕΞΗ ΚΛΕΙΔΙ:     ΙΣΧΥΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ, ΠΕΙΣΜΑ
ΕΛΑΤTΩΜΑ:     ΠΛΕΟΝΕΞΙΑ
ΚΑΡΤΑ ΤΑΡΩ:     ΔΥΝΑΜΗ
ΤΥΧΕΡΟ ΠΕΤΡΑΔΙ:      ΛΑΠΙΣ ΛΑΖΟΥΛΙ – ΟΨΙΔΙΑΝΟΣ - ΜΑΤΙ ΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ – ΝΕΦΡΙΤΗΣ - ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΑΧΑΤΗΣ -ΑΒΕΝΤΟΥΡΙΝΗΣ.
ΜΕΤΑΛΛΟ:     ΧΑΛΚΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ  ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ:     ΟΥΡΙΗΛ
ΛΟΥΛΟΥΔΙ:     ΚΡΙΝΟΣ, ΠΑΣΧΑΛΙΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ: ΙΡΛΑΝΔΙΑ- ΕΛΒΕΤΙΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


Ο Ταύρος είναι το δεύτερο ζώδιο του ζωδιακού κύκλου, με κυβερνήτη το πλανήτη Αφροδίτη, που του προσδίδει σταθερότητα, αποφασιστικότητα, πείσμα και ισχυρογνωμοσύνη. Ευγενικοί και πρόσχαροι πάντα να βοηθήσουν τους δικούς τους ανθρώπους, πιστοί στο θέμα της φιλίας. Δύσκολα όμως μπορείς να τους αλλάξεις γνώμη, καθώς θέλουν πολλά επιχειρήματα για να πεισθούν.


Ο Ταύρος είναι το πιο αποφασιστικό ζώδιο και το πιο σταθερό του ζωδιακού κύκλου. Ήρεμοι, πράοι και ειλικρινής αλλά μερικές φορές ισχυρογνώμονες, με ξαφνικές εκρήξεις στο χαρακτήρα τους, συνήθως όταν πιεστούν πολύ. Λάτρεις της καλής ποιότητας ζωής, του καλού φαγητού, της ψυχαγωγίας. Μεγάλη σημασία δίνουν στα υλικά αγαθά και στις αξίες. Τρέμουν στη σκέψη ότι μπορεί να μείνουν χωρίς χρήματα, για αυτό είναι και το χρήμα είναι ο πρωτεύων στόχος τους. Οι Ταύροι για να νιώσουν ασφάλεια και σταθερότητα στη ζωή τους πρέπει να έχουν εξασφαλιστεί πρώτα οικονομικά.


Στην ερωτική τους ζωή είναι σταθεροί, θέλουν αποδείξεις πρώτα για να αφήσουν ελεύθερα την καρδιά τους να αγαπήσει. Οι Ταύροι είναι ονειροπόλοι και ξετρελαίνονται με το ξεκίνημα ενός νέου ειδυλλίου. Το Πάθος τους αυξάνετε αργά και σταθερά αλλά όταν τα συναισθήματα ξυπνήσουν, γίνονται από τα πιο παθιασμένα ζώδια. Ο έρωτας είναι βαθύς και αντέχει στις ταλαιπωρίες ή στα εμπόδια οποιουδήποτε τύπου. Η ευαισθησία του Ταύρου είναι κάτι περισσότερο από σεξουαλική επιθυμία. Η αγάπη είναι τρυφερή και μπορεί να διαρκέσει για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Όταν ερωτευτούν εξιδανικεύουν το ταίρι τους και τότε βιώνουν μια κόλαση από ζήλια, φτάνοντας στα άκρα που μπορεί να φτάσει στα όρια της κατάθλιψης, της λαιμαργίας και του αλκοολισμού, άλλα αυτό είναι σπάνιο.


Μια γυναίκα Ταύρος λαχταρά τον θαυμασμό και αποδείξεις αγάπης από το ταίρι της. Όταν βεβαιωθεί ότι η αγάπη είναι πραγματική, γίνεται ήρεμη, τρυφερή και συνήθως ξέρει να κρατήσει έναν άντρα.


Ένας άντρας Ταύρος συνήθως είναι θερμός, στοχαστικός, πιστός αλλά κτητικός από τη φύση του. Του αρέσει να ικανοποιεί τις ανάγκες της ερωτικής του συντρόφου και να της χαρίζει πολυτελή δώρα. Δεν είναι πρόθυμος να ανταγωνίζεται με άλλους άνδρες, δεν συμβιβάζετε και δεν συγχωρεί την απιστία ή την προδοσία. Ένα ειδύλλιο Ταύρου συχνά είναι πολύπλοκο και μπορεί να μετατραπεί σε δύσκολη κατάσταση. Ο γάμος τους είναι αρμονικός και σπάνια καταλήγουν σε ένα διαζύγιο.


Οι Ταυρίνες μητέρες φροντίζουν τα παιδιά τους με αγάπη και μεγάλη ευχαρίστηση. Στους Ταύρους μπαμπάδες αρέσει να είναι κοντά στα παιδιά τους, φροντίζοντας για τη σωστή εκπαίδευσή τους.

Τα επαγγέλματα που ταιριάζουν στους Ταύρους είναι:


διατροφολόγοι, μεσίτες, τραπεζικοί, μάγειροι, ιδιοκτήτες ξενοδοχείων, υπηρεσίες ψυχαγωγίας, τραγουδιστές, μουσικοί, διακοσμητές, έμποροι, δασολόγοι, κηπουροί, χρηματιστές, λογιστές, οικονομολόγοι, ταμίες βιοτέχνες, έμποροι αντικών, κλωστοϋφαντουργοί, στιλίστες, σχεδιαστές μόδας.


Ερωτική συναστρία


Η ερωτική συναστρία Ταύρου και Σκορπιού είναι τα δυο αντίθετα που ταιριάζουν. Σε ένα ερωτικό ωροσκόπιο πολύ καλή συναστρία είναι με Παρθένο και Αιγόκερω, ενώ συναισθηματικά σκαμπανεβάσματα και πολλές αμφιβολίες με τον Υδροχόο.


Προβλέψεις Μάιος


Οι πλανήτες υπόσχονται με τα γενέθλια σας ότι κατά τη διάρκεια αυτού του έτους θα είστε πιο δραστήριοι στον τομέα που σχετίζετε με το σπίτι ή την οικογένειά σας . Θα καταφέρετε να επιλύσετε πολλά προβλήματα λόγω της αποφασιστικότητας, του θάρρους και την επιμονή σας. Αυτή η χρονιά θα φέρει ανάμικτα αποτελέσματα γενικά για όσους έχουν γεννηθεί στο ζώδιο του Ταύρου. Η επαγγελματική ζωή ενδεχομένως να παρουσιάσει μερικά σκαμπανεβάσματα. Στον οικονομικό τομέα θα χρειαστεί πολλή προσοχή, παρόλο που ο προϋπολογισμός σας δεν πρόκειται να βγει έξω από τα όρια. Μπορεί να χρειαστεί να καταβάλετε μεγάλες προσπάθειες για να κρατήσετε τον έλεγχο στην οικογένεια και την προσωπική σας ζωή. Όσοι είστε γεννημένοι το μήνα Μάιο, θα πρέπει να είστε προσεκτικοί εξαιτίας εντάσεων που μπορεί να προκύψουν κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Η τύχη και οι πλανήτες θα είναι με το μέρος σας και θα παρουσιάσετε σημαντική βελτίωση, τόσο στην προσωπική όσο και στη πνευματική εξέλιξη σας.

Γενικά


T γενέθλια σας αγαπητοί μου Ταύροι θα είναι μια αρκετά ομαλή χρονιά, με ήπιους ρυθμούς και αρκετά διαλείμματα ξεκούρασης και περισυλλογής, με έντονη την ανάγκη να αναπτύξετε την προσωπικότητά σας. Η θέση του Ουρανού, του Δία και της Αφροδίτης θα σας δώσει την αρμονία, η οποία είναι απόλυτα απαραίτητη σε κάθε δημιουργική σφαίρα. Η τύχη για τη νέα χρονιά μπορεί να στραφεί προς όφελος σας και θα σας επιτρέψει να βελτιώσετε σημαντικά τις συνθήκες της εργασίας και της προσωπικής σας ζωής. Θα πρέπει να αντιμετωπίσετε καταστάσεις, οι οποίες θα σας επιτρέψουν να διευρύνετε τις προοπτικές ανάπτυξης της σταδιοδρομίας και των επιχειρήσεων, αν εμπιστευτείτε τη διαίσθησή σας, εκμεταλλευόμενοι την κάθε ευκαιρία που θα σας δοθεί από το δεύτερο εξάμηνο του έτους με τη διέλευση του Δία από το ζώδιο σας.


Επαγγελματικά


Οι πρωτοποριακές σας ιδέες θα σας οδηγήσουν σε μια εποικοδομητική κατεύθυνση. Ο μόνος σας προβληματισμός θα είναι να κάνετε σωστή κατανομή του χρόνου, με μεθοδευμένο και αυστηρό προγραμματισμό, επειδή ο χρόνος σας θα είναι περιορισμένος και δεν θα μπορείτε να εκτελέσετε όλες τις αρμοδιότητες σας ταυτόχρονα. Ο ενθουσιασμός σας, σε συνδυασμό με το πρακτικό και αναλυτικό σας μυαλό, θα είναι η καλύτερη πηγή έμπνευσης, με δημιουργικές ιδέες, ανάλογα με τις εκάστοτε καταστάσεις. Η αναγκαιότητα των αλλαγών θα σας ωθήσει να εγκαταλείψετε τα πάντα και τον Σεπτέμβριο 2012 θα πρέπει να αφήσετε πίσω τα παλιά και να πάρετε μια άλλη κατεύθυνση καριέρας, με νέες σημαντικές οικονομικές αλλαγές και μελλοντικές προοπτικές προς όφελος σας. Μια σειρά από ευκαιρίες θα φέρουν νέα ευχάριστα γεγονότα στην επαγγελματική σας ζωή!


Οικονομικά


Το 2012 θα είναι μια καλή χρονιά στον οικονομικό σας τομέα, με σταθερή και διαρκή αρμονία, με χρηματοδοτήσεις και αυξήσεις που θα αναπτερώσουν το ηθικό και τη διάθεση σας. Θα πρέπει όμως να κάνετε σωστό προγραμματισμό και να περιορίσετε σημαντικά τα έξοδα, παραβλέποντας τους πειρασμούς που θα προκύψουν από το πουθενά. Ωστόσο, πολλοί από εσάς θα επικεντρωθείτε σε νέους στόχους στην προσωπική σας ζωής, συνδεδεμένες με τη βελτίωση του σπιτιού ή την αλλαγή της κατοικίας σας. Από την άλλη πλευρά, αν απασχολείστε στο χώρο της τέχνης και του πολιτισμού, η καταβολή εξόδων και αγορών θα είναι αναγκαία.


Αισθηματικά- Οικογενειακά


Σε σύγκριση με το περασμένο έτος, οι κοινωνικές επαφές και γνωριμίες θα είναι περισσότερες. Πολλοί από εσάς, από την αρχή του έτους θα αποφασίσετε να αναπροσαρμόσετε τη ζωή σας, με μια μόνιμη αγάπη που ενδέχεται μελλοντικά να καταλήξει στα σκαλιά της εκκλησίας. Ο Δίας θα απελευθερώσει τα συναισθήματα σας και να βοηθήσει να τα εκφράσετε, αποκαλύπτοντας την πραγματική σας ψυχή. Θα ζήσετε και θα αισθάνεστε συναισθηματικά κορεσμένες στιγμές, που θα σας αναγκάσουν να ξεκαθαρίσετε οριστικά με σχέσεις που σας ταλαιπωρούν εδώ και χρόνια, και κινδυνεύετε αν δεν λάβετε τα μέτρα σας, να πληγωθείτε βαθιά και τα τραύματα να παραμείνουν στη μνήμη σας για πάντα. Τη χρονιά αυτή θα εμπλουτίσετε τον εαυτό σου εσωτερικά και θα νιώσετε την ανάγκη να έρθετε πιο κοντά στο ιδανικό σας σύντροφο, που εδώ και καιρό σας πολιορκεί. Ίσως καταλάβετε επιτέλους ότι υπάρχει έλλειψη αισιοδοξίας και πίστης στον εαυτό σας. Η θέση του Ουρανού και του Δία θα αυξήσουν την επιτυχία στην προσωπική σας ζωή και θα σας δώσουν μια ιδιαίτερη ευκαιρία! Αν είστε μόνοι, αυτό το έτος που θα αποβεί κρίσιμο για σας. Από το Ιούνιο του2012 θα ξεχάσετε τις άσχημες μέρες και θα καταβάλλετε κάθε δυνατή προσπάθεια προς την κατεύθυνση νέων σχέσεων. Το πάθος θα έρθει στη ζωή σας και αυτή η περίοδος θα είναι γεμάτη με έντονα συναισθήματα. Εκτός από τις υπάρχουσες καταστάσεις θα νιώσετε έτοιμοι να βυθιστείτε στον κόσμο του έρωτα, των συναισθημάτων, του πάθους και του ρομαντισμού. Το μόνο αρνητικό σημείο θα είναι οι επιφανειακές και επιπόλαιες σχέσεις, που αν δεν προσέξετε καλά, υπάρχει περίπτωση να σας ταλαιπωρήσουν μελλοντικά. Για τους δεσμευμένους, από τα μέσα του έτους θα πρέπει να οπλιστείτε με αυτοκυριαρχία και υπομονή, εξαιτίας εντάσεων και ζήλιας που θα ξεσπάσουν από την πλευρά του συντρόφου σας, λόγω αδυναμίας συναισθημάτων και έλλειψη εμπιστοσύνης.


Υγεία


Χάρη στην επίδρασης τουΔία αυτή η χρονιά θα είναι πολύ καλή και η υγεία σας σε εξαιρετική κατάσταση. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2012, καλό είναι να δώσετε προσοχή στα νεφρά, να πίνετε πολλά υγρά και να προσέχετε τι τρώτε. Κάντε τις απαραίτητες σωματικές ασκήσεις, μια και ορισμένοι από εσάς υπάρχει μια πιθανότητα να νοσήσετε, εξαιτίας των πλανητικών επιρροών. Κατά τη διάρκεια του έτους και για μικρά διαστήματα ενδέχεται να νιώσετε αδυναμία και έντονη κούραση, ωστόσο θα ανακτάτε γρήγορα τις δυνάμεις σας και θα επανέρχεστε δριμύτεροι.


Συμβουλή


Η περιρρέουσα ατμόσφαιρα των συχνών αλλαγών της διάθεσης σας θα σας κάνει να πιστεύετε ότι δεν αισθάνεστε και τόσο καλά, ώστε να μπορείτε να ελέγξετε τα γεγονότα που σας αφορούν. Η θέση τουΔία μπορεί να σας κάνει να νιώθετε σαν να μην μπορείτε να αντιμετωπίσετε μόνοι σας την διαμόρφωση των καταστάσεων, με αποτέλεσμα να γίνει η αιτία, να παρουσιάσετε μια σύγχυση ως προς τις ικανότητες και την δύναμη της προσωπικότητας σας. Να είστε σίγουροι ότι οι συνεργάτες και υψηλά ιστάμενα πρόσωπα θα είναι σε θέση να εκτιμήσουν και να καταλάβουν την ουσία της προσπάθειας σας, να επενδύσετε σε νέους στόχους και πρωτοποριακές ιδέες για ένα νέο μέλλον. Αποφύγετε να βγάλετε συμπεράσματα, κάνοντας εικασίες με το πίσω μέρος του μυαλού σας. Κάντε διάλογο, για να σπάσετε τα ταμπού και οποιαδήποτε άλλα όρια, προκειμένου να αποφύγετε καταστάσεις αδιεξόδου και αμφιβολιών, τόσο στον αισθηματικό όσο και στον επαγγελματικό τομέα.


ΔΙΑΣΗΜΕΣ ΤΑΥΡΟΙ


Queen Elizabeth of England, Evita Peron, Martha Graham, Audrey Hepburn, Barbara Streisand, Cher, Bianca Jagger, Grace Jones, Jessica Lange, Debra Winger, Michelle Pfeiffer, Andie MacDowell, Uma Thurman, Renee Zellweger, Linda Evangelista, Tori Spelling, Penelope Cruise, Μιμή Ντενίση, Ντόρα Μπακογιάννη, Δήμητρα Λιάνη, Ανίτα Πάνια, Τάνια Τρύπη, Ρέα ΤουτουνζήΔΙΑΣΗΜΟΙ ΤΑΥΡΟΙ


Adolf Hitler, Karl Marx, Joseph Lenin, Sigmund Freud, William Shakespeare, Salvador Dali, Tony Blair, Saddam Hussein, Jack Nicholson, Al Pacino, Pierce Brosnan, George Clooney, Daniel Day-Lewis, Bono, Iggy Pop, David Byrne, Dennis Rodman, David Beckham, Enrique Iglesias, Κωνσταντίνος Καζάκος (υιός), Λάκης Λαζόπουλος, Σταύρος Ζαλμάς, Νίκος Αλιάγας, Κώστας Σόμερ


Σχέσεις Ταύρου με τα άλλα ζώδια του Ζωδιακού κύκλου:
Ταύρος με Κριό:


Σχέση αρμονική, γεμάτη πρακτικότητα, κοινά ενδιαφέροντα, αλληλοκατανόηση και δημιουργικότητα στη συνύπαρξη.
Ταύρος με Ταύρο:


Σχέση λίγο αρμονική, γεμάτη εγωισμούς και έντονο πείσμα. Υπάρχει όμως σταθερότητα στο συναίσθημα και τη σχέση τους.
Ταύρος με Δίδυμο:


Σχέση όχι και τόσο αρμονική, γεμάτη αστάθεια και επιπολαιότητα από την πλευρά του Διδύμου.
Ταύρος με Καρκίνο:


Σχέση καλή και αρμονική, γεμάτη σιγουριά, σταθερότητα, αγάπη για το σπίτι και την οικογένεια, αλληλοκατανόηση και αμοιβαία συναισθήματα.
Ταύρος με Λέων:


Σχέση όχι και τόσο αρμονική, γεμάτη κυριαρχία από την πλευρά του Λέοντα.
Ταύρος με Παρθένο:


Σχέση πάρα πολύ αρμονική, γεμάτη σιγουριά αλληλοκατανόηση και αμοιβαία συναισθήματα.
Ταύρος με Ζυγό:


Σχέση όχι και τόσο αρμονική, γεμάτη πίεση και αυταρχισμό από την πλευρά του Ζυγού.
Ταύρος με Σκορπιό:


Σχέση αρκετά αρμονική, γεμάτη έρωτα, πάθος και αμοιβαία συναισθήματα.
Ταύρος με Τοξότη:


Σχέση αρκετά αρμονική, γεμάτη γοητεία, κοινωνικότητα, αλληλοκατανόηση και αμοιβαία συναισθήματα.
Ταύρος με Αιγόκερω:


Σχέση πολύ αρμονική, γεμάτη σταθερότητα κοινά ενδιαφέροντα, κοινωνικότητα, εργασία και αρμονία στη συνύπαρξη.
Ταύρος με Υδροχόο:


Σχέση όχι και τόσο αρμονική, γεμάτη αστάθεια από την πλευρά του Υδροχόου, ενώ ο Ταύρος νιώθει ανασφάλεια και έντονα παραμελημένος.
Ταύρος με Ιχθύ:


Σχέση καλή και αρμονική, γεμάτη σιγουριά, σταθερότητα, αγάπη για την οικογένεια και το σπίτι, αλληλοκατανόηση και αμοιβαία συναισθήματα.
Ευνοϊκές ημέρες : 7, 12
Ερωτικά: 3, 4, 12, 13, 21, 22, 30, 31Αγχωτική ημέρα: 5, 6, 19, 20, 2125, 26
Επαγγελματικά: 12, 21, 22, 23, 30Ακατάλληλες ημέρες: 10, 23, 30
Πλησιάστε: Παρθένο, Αιγόκερω, Καρκίνο, Δίδυμο


Απομακρυνθείτε από: Σκορπιό, εκτός εάν η σχέση είναι καρμικήΤυχεροί αριθμοί: 14, 16, 21, 22, 27 ,36, 44, 48


ΑΛΙΝΤΑ ΚΑΝΑΚΗ
Τα κείμενα είναι πνευματική ιδιοκτησία της ΑΛIΝΤΑ ΚΑΝAΚΗ [ΑΡ. ΣΉΜΑΤΟΣ 200160]
Απαγορεύεται η αναδημοσίευσή τους και γενικά η αναπαραγωγή του παρόντος έργου, με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, στο πρωτότυπο ή σε μετάφραση ή άλλη διασκευή, χωρίς γραπτή άδεια της ΑΛIΝΤΑ ΚΑΝAΚΗ

Αγαπητοί μου αναγνώστες σας ενημερώνουμε ότι κατάστημα μας στο ricardo.gr είναι πλήρης οργανωμένο στην πώληση ειδών και σπάνιων προϊόντων όπως : ερωτικά φίλτρα, ενεργειακά κεριά, βότανα, λειτουργικά έλαια, απόκρυφα φίλτρα, κρύσταλλα, ενεργοποιημένα φυλαχτά, θυμίαμα και πολλά άλλα σε μια τεράστια ποικιλία φερμένα από τα βάθη της Ανατολής, του Θιβέτ, της Κίνας,Αμερικής και Ινδίας όπου οι μύστες συνεργάτες μας εργάζονται σκληρά γιά τη συλλογή, ενεργοποίηση και κατασκευή τους.
Όλες οι προσφορές μου τώρα και στο ricardo.gr

Ίσως υπάρχει κάτι ειδικά για εσένα! Alinda kanaki


Οι προβλέψεις είναι από την Αστρολόγο Αλίντα Κανάκη

Τηλ. 9016002629 Χρέωση: Σταθερά 2,29¤ /1'- Κινητά 2,48 ¤ / 1' με Φ.Π.Α

http://www.alindakanaki.gr

http://www.zodia-astrologia-taro.gr

http://www.astroblock.blogspot.com

http://politika-fagita-alindakanaki.blogspot.com/
για περισσότερα : ΣΤEIΛΕ ΣΤΗΝ ΑΛΙΝΤΑ ΤΕ4 & ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΟΥ ΣΤΟ 54991

Χρέωση:1,23 /SMS με Φ. Π. Α - ΚΗΦΙΣΙΑΣ 10-12/15125 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΓΡΑΜΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 2111815922 AUDIOTEX

Τετάρτη 28 Μαρτίου 2012


Προφήτης και Βασιλέας  Δαβίδ
Ο Δαβίδ αποτελεί εξέχουσα Βιβλική προσωπικότητα! Υπήρξε ποιμένας, μουσικός, ποιητής, στρατιωτικός διοικητής, προφήτης και βασιλιάς. Το όνομά του (στα Εβρדָּוִ 1037 π.Χ.ד) σημαίνει «Αγαπητός». Ήταν ο δεύτερος κατά σειρά μετά τον Σαούλ Βασιλιάς της Ιουδαϊκής δυναστείας της Ιερουσαλήμ και βασίλεψε για 40 χρόνια, με πιθανές ημερομηνίες ανάρρησης στον θρόνο ή το 1077 ή το 1033 π.Χ.

                 

Απέκτησε πολλές γυναίκες και παλλακίδες κατά τα έθιμα της εποχής, ενώ οι πρώτες σύζυγοί του κατά σειρά ήταν η Μιχάλ, κόρη του Σαούλ , η Αχινοάμ η Ιεζραελίτισσα και η Αβιγαία η Καρμηλίτισσα, χήρα του Νάβαλ. Αργότερα παντρεύτηκε τη χήρα του Ουρία Βηθσαβεέ, με την οποία απέκτησε τον Σολομώντα. Τόσο κατά την περίοδο που ζούσε στην Χεβρώνα, όσο και μετά την επάνοδο του στη Ιερουσαλήμ, απέκτησε σειρά από συζύγους και παλλακίδες, οι οποίες ευλόγησαν τον οίκο του με πολλούς απογόνους.  

  Βίος σύμφωνα με την Βίβλο

                     

Τα πρώτα χρόνια της ζωής του και η φυγή στην έρημο

Ο Δαβίδ γεννήθηκε στη Βηθλεέμ και ήταν ο 8ος γιος και το μικρότερο από τα παιδιά του Ιεσσαί από τη φυλή Ιούδα, γιου του Ωβήδ, γιου της Ρουθ και του Βοόζ. Η εικόνα που έχουμε γι αυτόν μέσα από τα κείμενα της Βίβλου, τον περιγράφουν σαν έναν μικρόσωμο άντρα, αλλά με πολύ ωραία εξωτερική εμφάνιση.

Ο Δαβίδ έγινε γνωστός ως εξαίρετος πολεμιστής και πλήρως αφοσιωμένος στον Θεό. Κατά τις γραφές, ήταν ο «άντρας σε αρμονία με την καρδιά Του» (Πράξεις 13:22) και γι αυτό επιλέχτηκε από τον Θεό για την αποστολή του. Από μικρή ηλικία ήταν ποιμένας στα πρόβατα της οικογένειάς του και ήταν εξαιρετικά ικανός στη σφεντόνα. Μετά από θεϊκή επέμβαση, ο Προφήτης Σαμουήλ τον έχρισε ως μελλοντικό βασιλιά του Ισραήλ, ενώ στον θρόνο του Ισραήλ βρισκόταν ο Σαούλ, από τον οποίο είχε αποστρέψει το πρόσωπο του ο Θεός.

Στο παλάτι του Σαούλ συνδέθηκε με βαθιά φιλία με το γιο του Σαούλ, τον Ιωνάθαν, ο οποίος ήταν αρκετά μεγαλύτερός του. Ο Δαβίδ ήταν δεξιοτέχνης μουσικός και εξαιρετικός κιθαρωδός και ο Σαούλ τον επέλεξε και τον κάλεσε κοντά του για να τον διασκεδάζει. Λόγω των επιτευγμάτων του, ο Σαούλ ένιωσε έντονο φθόνο και αποπειράθηκε αρκετές φορές να τον σκοτώσει. Μάλιστα, μετά την ένδοξη νίκη του Δαβίδ εναντίον του Γολιάθ, όταν πια η δόξα και η δημοτικότητά του έγιναν μεγαλύτερες από του Σαούλ, αυτός τον μίσησε ακόμη περισσότερο.

Κυνηγημένος από τον βασιλιά, ο Δαβίδ κατέφυγε με κάποιους πιστούς άντρες του σε σπηλιές στην έρημο της Ιουδαίας. Αν και του δόθηκαν αρκετές ευκαιρίες να απαλλαγεί από τον διώκτη του, η πίστη του απέναντι στον Θεό και η μεγαλοψυχία του δεν του το επέτρεψαν. Παρόμοια ενήργησε και μετά το θάνατο του Σαούλ, όταν ανέλαβε τη φροντίδα του ανάπηρου γιου του Σαούλ, του Μεμφιβοσθέ. Πολλούς από τους ψαλμούς που σήμερα μας είναι γνωστοί, ο Δαβίδ τούς έγραψε αυτή την περίοδο της ζωής του, ως φυγάς. Έκλαψε πικρά για τον θάνατο του Σαούλ και των γιων του από του Φιλισταίους και συνέθεσε έναν εξαιρετικό θρήνο προς τιμή τους.

Η ανάρρηση στον θρόνο του Ισραήλ

Ανακηρύχθηκε βασιλιάς από τον λαό στην Χεβρώνα, σε ηλικία 30 ετών, καταλαμβάνοντας δεύτερος κατά σειρά τον θρόνο του Ισραήλ. Κατά τα δύο πρώτα χρόνια της βασιλείας του διεξήγαγε πόλεμο εναντίον των βόρειων φυλών του Ισραήλ, που αναγνώριζαν ως βασιλιά τον Ισβόσεθ, ο οποίος υποστηριζόταν από το αρχιστράτηγο Αβενήρ. Μετά τη νίκη του και το θάνατο των δύο αντρών, ο Δαβίδ ανακηρύχτηκε βασιλιάς και των δώδεκα φυλών του Ισραήλ. Εγκαταστάθηκε στη νέα πρωτεύουσα του Ισραήλ, την Ιερουσαλήμ, και επέκτεινε τα σύνορα του βασιλείου του, νικώντας όλους τους εχθρούς του, τους Φιλισταίους, τους Χαναανίτες, τους Αμμωνίτες και τους Σύριους, τους Εδωμίτες, τους Αμαληκίτες, τους Μωαβίτες και τους Αραμαίους, εξασφαλίζοντας μια περίοδο ανακωχής με όλους τους γειτονικούς λαούς.


Μετά την εξασφάλιση των συνόρων του κράτους του αφιέρωσε τις δημιουργικές του δυνάμεις στην οργάνωση του κράτους και του στρατού. Εργάστηκε για την οργάνωση της λατρείας του Θεού, μετέφερε με μεγάλες τιμές την Κιβωτό της Διαθήκης από την Κιριάθ-ιαρείμ στην Ιερουσαλήμ και οργάνωσε την υπηρεσία των Λευιτών, των ιερέων, των μουσικών και των θυρωρών του Ναού. Μεγάλος του πόθος ήταν να αναγείρει έναν Ναό απαράμιλλου μεγαλείου για την δόξα του Θεού, παρά τις προσπάθειες του όμως και τα μεγαλεπήβολα σχέδια του, το έργο του αυτό έμελλε να ολοκληρωθεί από τον γιο και διάδοχο του Σολομώντα.

Ο Θεός σύναψε αιώνια διαθήκη μαζί του και του αποκάλυψε ότι "θα στερέωνε το θρόνο του στον αιώνα" και ότι "από το σπέρμα του" θα προερχόταν ο μεσσιανικός Σωτήρας του κόσμου (2 Σαμ. 7:1-29· 1 Χρον. κεφ. 17· Ψαλμός 89:3, 4).

Παρ' όλη την ισχυρή πίστη και την αφοσίωσή του στον Θεό, ο Δαβίδ διέπραξε ορισμένα πολύ σοβαρά παραπτώματα. Σκότωσε 7 απογόνους του βασιλιά Σαούλ, μοίχεψε με τη Βηθ-σαβεέ (Βηρσαβεέ) και σκότωσε με πλεκτάνη τον σύζυγός της Ουρία. Ο προφήτης Νάθαν τον επέπληξε για τις ανήθικες πράξεις του και ο Δαβίδ μετανόησε και μεταμελήθηκε για τα παραστρατήματά του. Η τιμωρία του Θεού έπεσε όμως σκληρή επάνω του! ΙΟ γιος του Αβεσσαλώμ στασίασε εναντίον του, σφετεριζόμενος τον θρόνο, και είχε θλιβερό τέλος, κάτι που προκάλεσε μεγάλο πόνο στον Δαβίδ.

Τα τελευταία χρόνια της ζωής του


Τα τελευταία χρόνια της ζωής του ήταν περίοδος συχνών πολεμικών συγκρούσεων με τους Φιλισταίους. Ο γιος του Αδωνίας προσπάθησε να αποσπάσει το θρόνο από τον Σολομώντα, τελικά όμως με την παρέμβαση του Νάθαν απεφεύχθη. Οι συμφορές αυτές έκαναν τον Δαβίδ ακόμη πιο ταπεινό και τον έφεραν πιο κοντά στο Θεό.


Ο Δαβίδ διακρίθηκε, επίσης, ως εξαιρετικός μουσικός. Ως ψαλμωδός και ποιητής του Ισραήλ, απολάμβανε να ψάλλει ύμνους δοξολογίας με ποικίλα θέματα. Ήταν επιδέξιος κιθαρωδός και διάσημος για τις μουσικές του ικανότητες. Συνέθεσε ύμνους, εφηύρε και κατασκεύασε όργανα για λατρευτική χρήση, δημιούργησε την ορχήστρα του Ναού με 4.000 μουσικά όργανα και οργάνωσε τη λατρεία στο Ναό. Έγραψε τουλάχιστον 73 ψαλμούς, οι οποίοι ακόμα και σήμερα αποτελούν μέρος της λατρείας Ιουδαίων και Χριστιανών.


Βασίλευσε για 40 χρόνια, επτά από τα οποία στη Χεβρώνα και άλλα 33 στην Ιερουσαλήμ, και «υπηρέτησε πιστά τη βουλή του Θεού στη γενιά του» (2 Σαμ. 5:4· 1 Βασ. 2:11· Πράξεις 13:36). Πριν πεθάνει έδωσε κατευθυντήριες οδηγίες στο γιο του Σολομώντα. Θεωρείται ως ο σπουδαιότερος βασιλιάς του Ισραήλ και μία από τις μεγαλύτερες φυσιογνωμίες των Εβραϊκών Γραφών. Πέθανε ειρηνικά σε ηλικία 70 χρόνων και θάφτηκε στην πόλη Δαβίδ. (1 Βασ. 2:10)
Ο Δαβίδ στην Καινή ΔιαθήκηΌπως ο Δαβίδ, ο Ιησούς αποκλήθηκε «ο καλός ποιμένας».


Σύμφωνα με τις Χριστιανικές Γραφές, ο Δαβίδ υπήρξε προφητικός τύπος του Χριστού. Μάλιστα, ο Ιησούς γεννήθηκε από τη βασιλική γραμμή του Δαβίδ ως ο προαναγγελθείς Μεσσίας. Γι' αυτό και ο Ιησούς Χριστός καλείται και «Γιος του Δαβίδ». Ο άγγελος Γαβριήλ είπε στην παρθένα Μαρία σχετικά με το ένδοξο παιδί που κυοφορούσε: «Αυτός θα είναι μεγάλος, και Γιος του Υψίστου θα ονομαστεί. Και θα του δώσει ο Κύριος ο Θεός το θρόνο του Δαβίδ του προπάτορά του». Ο απόστολος Παύλος αναφέρει ότι ο Ιησούς Χριστός «παίρνοντας ανθρώπινη φύση, ήρθε στον κόσμο από το γένος του Δαβίδ», ενώ περιγράφεται από τον Ιωάννη να λέει ο ίδιος ο Ιησούς: «Εγώ είμαι η ρίζα και το γένος του Δαβίδ, το αστέρι το λαμπρό, το πρωινό».
Αλίντα Κανάκη

Απαγορεύεται η αναδημοσίευσή τους και γενικά η αναπαραγωγή του παρόντος έργου, με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, στο πρωτότυπο ή σε μετάφραση ή άλλη διασκευή, χωρίς γραπτή άδεια της ΑΛIΝΤΑ ΚΑΝAΚΗΑπό την συγγραφέα και Αστρολόγο Αλίντα Κανάκη
Τηλ. 9016002629 Χρέωση: Σταθερά 2,29¤ /1'- Κινητά 2,48 ¤ / 1' με Φ.Π.Αhttp://www.alindakanaki.gr     
http://www.zodia-astrologia-taro.gr        
http://www.astroblock.blogspot.com
http://politika-fagita-alindakanaki.blogspot.com/
για περισσότερα : ΣΤEIΛΕ ΣΤΗΝ ΑΛΙΝΤΑ ΤΕ4 & ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΟΥ ΣΤΟ 54991
Χρέωση:1,23 /SMS με Φ. Π. Α - ΚΗΦΙΣΙΑΣ 10-12/15125 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΓΡΑΜΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 2111815922 AUDIOTEXΚυριακή 26 Φεβρουαρίου 2012

Ινδική ΑστρολογίαΙνδική Αστρολογία 
Η Ινδική αστρολογία είναι επίσης γνωστή με τις ονομασίες Jyotish ή Jyotisha, Vedic και Hindu. Είναι ένα αρχαίο σύστημα μέσω του οποίου οι κινήσεις των ουρανίων σωμάτων έχουν μελετηθεί, μαζί με τα τμήματα του χρόνου που εξαρτώνται από αυτήν. Η Ινδική αστρολογία Jyotish είναι ένας από τους έξι κλάδους Vedanga, τη δευτερεύουσα πειθαρχεία της Βεδικής φιλοσοφίας. Περιστρέφεται γύρω από τον ορατό ή αστρικό ζωδιακό, ο οποίος είναι εντελώς διαφορετικός από τον τροπικό ζωδιακό της δυτικής αστρολογίας.

Στην περίπτωση αστρικού ζωδιακού κύκλου, μια προσαρμογή ayanamsa γίνεται για να εξασφαλιστεί η σταδιακή μετάπτωση της εαρινής ισημερίας. Ωστόσο, η Ινδική αστρολογία κάνει χρήση του τροπικού ζωδιακού κύκλου, αλλά μόνο για την πρόβλεψη της πορείας της φύσης. Παρουσιάστηκε στην ινδική υποήπειρο από την αρχαία εποχή, και έγινε μέρος μιας συνεχούς ολιστικής προσέγγισης της ζωής. Αυτό φαίνεται να είναι μια θεμελιώδης πρακτική που προέρχεται από την αρχαία πνευματικά έθιμα της Ινδίας.

Ο κύριος στόχος πίσω από την πρακτική της ινδικής αστρολογίας είναι να παρέχει στον άνθρωπο ένα σύστημα μέσω του οποίου μπορεί να εκτιμηθεί η λειτουργία καθώς και η απεικόνιση του κάρμα για την ατομική και κοινωνική του ζωή. Η σχολή της Βεδικής αστρολογίας αναπτύχθηκε από μόνη της και κατέληξε να έχει επιρροή σε όλες τις σχολές μέσα και γύρω από την Ινδία. Δεδομένου ότι βοηθά στην ανάλυση τόσο του αναμενόμενης πραγματικότητας όσο και της γνώσης, πιστεύεται ότι είναι το εκπαιδευτικό στοιχείο του Rig Veda.

 
Η Jyotish αστρολογία είναι ένα μέρος του ευρύτερου προγράμματος των Βεδικών σπουδών, οι οποίες αποτελούνται από τα μαθηματικά, την αρχιτεκτονική, την ιατρική και τις στρατιωτικές εφαρμογές. Στην αστρολογία Jyotish, οι πλανήτες δεν είναι τίποτα άλλο παρά grahas, που έχουν επιρροή στη ζωή ενός ανθρώπου. Οι Ινδουιστές πιστεύουν ότι οι τα καλά και τα άσχημα πράγματα που συμβαίνουν στη παρούσα ζωή του ατόμου είναι το αποτέλεσμα του κάρμα του, στην προηγούμενη ζωή. Η Ινδική αστρολογία είναι σαν ένα εργαλείο που βοηθά στην κατανόηση του πώς ένας συγκεκριμένος πλανήτης οδηγεί σε δυσκολίες στη ζωή. Στη συνέχεια, οι θρησκευτικές τελετές πραγματοποιούνται για την ανακούφιση ή την αποφυγή του πόνου.

Ινδικά Ζώδια

Μια ιδεατή ζώνη ή ζώνη αστερισμών, αποτελεί τον ζωδιακό κύκλο της ινδικής αστρολογίας, ο οποίος συνολικά είναι 360 μοίρες και διαιρείται σε δώδεκα ίσα μέρη. Καθένα από τα δώδεκα τμήματα, αποτελείται από 30 μοίρες, και είναι γνωστό ως ζώδιο ή rashi. Τα δώδεκα ζώδια στην Ινδική αστρολογία, μαζί με τα σύμβολά τους και τη δυτική ονομασία τους, είναι τα εξής:


Ινδικά Ζώδια
Μια ιδεατή ζώνη ή ζώνη αστερισμών, αποτελεί τον ζωδιακό κύκλο της ινδικής αστρολογίας, ο οποίος συνολικά είναι 360 μοίρες και διαιρείται σε δώδεκα ίσα μέρη. Καθένα από τα δώδεκα τμήματα, αποτελείται από 30 μοίρες, και είναι γνωστό ως ζώδιο ή rashi. Τα δώδεκα ζώδια στην Ινδική αστρολογία, μαζί με τα σύμβολά τους και τη δυτική ονομασία τους, είναι τα εξής

Ζώδιο/RashiΣύμβολοΣτοιχείοΒασική ΑξίαΑγγλικήΟνομασία
MeshaΚριάριTejas (Φωτιά)CaraAries
VrishabhaΤαύροςPrithivi (Γη)SthiraTaurus
MithunaΔίδυμοιVayu (Αέρας)DvisvabhavaGemini
KarkaΚαβούριJal (Νερό)CaraCancer
SinghaΛιοντάριTejas (Φωτιά)SthiraLeo
KanyaΠαρθέναPrithivi (Γη)DvisvabhavaVirgo
TulaΖυγαριάVayu (Αέρας)CaraLibra
VrashchikΣκορπιόςJal (Νερό)SthiraScorpio
DhanusΤοξοβόλοςTejas (Φωτιά)DvisvabhavaSagittarius
MakaraΘαλάσσια κατσίκαPrithivi (Γη)CaraCapricorn
KumbhaΝεροκουβαλητήςVayu (Αέρας)SthiraAquarius
MatsyaΨάριαJal (Νερό)DvisvabhavaPiscesΒασικές Αξίες της Ινδικής Αστρολογίας


Cara (Κυριαρχία)
Τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας αντανακλώνται από την ποιότητα Cara και είναι το σφρίγος, ο δυναμισμός, η ενέργεια και η ποιότητα της ηγεσίας.

Sthira (Σταθερότητα)
Τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας αντανακλώνται από την ποιότητα Sthira και είναι η αποφασιστικότητα, η δύναμη, η σταθερότητα, η πίστη, η εμπιστοσύνη, η ευελιξία και το πείσμα.

Dvisvabhava (Μεταβλητότητα)
Τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας αντανακλώνται από την ποιότητα Dvisvabhava και είναι η προσαρμοστικότητα, η αθωότητα, το είδος της φύσης, η ευγλωττία, η πρωτοτυπία, η ασυνέπεια, η ταλάντευση και η απερισκεψία.Τα 27 nakshatras είναι: Ashwini, Bharani, Krittika, Rohini, Mrigasirisa, Aridra, Punarvasu, Pushyami, Ashlesha, Magha, Purva Phaguni, Uttara Phaguni, Hasta, Chitra, Swati, Vishakha, Anuradha, Jyeshta, Moola, Purva Ashadha, Uttara Ashadha, Abhijit, Sravana, Dhanishta, Satha Bishta, Poorva Bhadrapada, Uttara Bhadrapada, Revati.


AKgr_300x250_v4.jpg AKgr_300x250_v1.jpg

Σάββατο 14 Ιανουαρίου 2012

Θυμίαμα


Θυμίαμα
Το Λιβάνι και η χρήση του:
Είδη θυμιάματος:
Το λιβάνι πρέπει να είναι αναμμένο για να ενεργοποιήσει και να μετατρέψει τις ενέργειες ενός χώρου από αρνητικές σε θετικές. Αποτελεί έναν δυνατό καθαριστή και αγωγό των δονήσεων, είτε σε ανθρώπους είτε σε χώρους. Για κάθε χρήση, υπάρχει ένα συγκεκριμένο είδος, και ουσία που απαιτείτε να χρησιμοποιηθεί. Μπορεί να είναι σε δισκία,κώνους,βέργες, σκόνη, και άλλες μορφές που κυκλοφορούν στην αγορά. Ακολουθεί μια μικρή λίστα με μερικούς τύπους που προσδίδουν πνευματική προστασία και αυξάνουν την ασφάλεια. Είναι πολύ αποτελεσματικό στον καθαρισμό αύρας και την αφαίρεση από αρνητικές ενέργειες.